Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić sa saradnicima održao je (31.01.2023) u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske inicijalni sastanak sa predstavnicima zdravstvenog sektora i jedinica lokalne samouprave, povodom izrade Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.
Sastanku su prisustvovali predstavnici svih ključnih aktera u predstojećem procesu izrade Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, a koji treba da započne sa nivoa lokalnih zajednica. U ime Saveza opština i gradova Republike Srpske sastanku je prisustvovao Aco Pantić, generalni sekretar.
Ministar Šeranić je naglasio da obaveza izrade ovog Plana proističe iz novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te da podrazumijeva i aktivnu uključenost jedinica lokalne samouprave. Cilj je da se sagleda trenutna situacija i pripreme pojedinačni planovi mreže zdravstvenih ustanova za teritorije opština i gradova, a zatim i odluka o Planu mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, koju bi usvojila Vlada Republike Srpske.
Ministar Šeranić je rekao da je današnji sastanak organizovan da bi svi učesnici dobili potrebne informacije o ovoj obavezi koja predstoji i priliku da zajednički prodiskutuju o temi, a kako bi se u procesu izrade Plana mreže došlo do što je moguće više usaglašenih i kvalitetnih rješenja.
Učesnici sastanka su saglasni da je izrada Plana mreže zdravstvenih ustanova od velikog značaja za cjelokupan zdravstveni sistem, ali i da je u pitanju „živa materija" koja će se, sigurno, unapređivati i u narednim godinama.