Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske, Aco Pantić, i v.d. direktor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Goran Bobar, potpisali su, u Banja Luci 01.02.2023.godine, Memorandum o saradnji, s ciljem uspostavljanje okvira za buduću međusobnu saradnju u smislu razmjena najboljih praksi, promocije novih programa, priprema planova i raznih dokumenata; povećanja razmjene znanja i unapređenje odnosa između stranaka u cilju ukazivanje na potrebe jedinica lokalne samouprave za postojećim podacima kojima raspolaže Agenciji, kao i kreiranje
novih baza podataka kao i stalno informisanje, razmjena podataka i informacija neophodnih za unapređenje rada obe strane.