Savez opština i gradova Republike Srpske i Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Srpske potpisali su 20. septembra u Banjaluci Memorandum o saradnji, koja ima za cilj podići svijest o rodnoj ravnopravnosti i jednakosti polova u svim lokalnim zajednicama.
Direktorica Centra Mirjana Lukač rekla je da je ovo kruna višegodišnje saradnje koju Centar ima sa Savezom opština i gradova.
- Oni su moćna organizacija, s obzirom na činjenicu da su pod njihovom ingerencijom sve opštine i gradove. Cilj je da radimo s njima na promovisanju rodne jednakosti i na ravnopravnosti polova - rekla je Lukačeva.
Generalni sekretar Saveza opština i gradova RS Aco Pantić kazao je da će Savez zajedno sa Centrom raditi na jačanju jednakosti polova.
- BiH je tradicionalno društvo, gdje postoje stereotipi a naša je namjera da kroz lokalne institucije ukažemo na važnost rješavanja problema. Naša je namjera i želja da se ravnopravnost polova integriše u lokalne strategije razvoja opština i gradova. Ova pitanja su u fokusu javnosti, nasilje nad ženama, u porodici, seksualno nasilje i mobing na radnom mjestu - rekao je Pantić.
Ovo je bila prilika i da podsjetimo na Nagradni konkurs za sve medije da pošalju priloge/ tekstove do 8. oktobra, te će najbolji biti nagrađeni. Pet tema koje su nosioci Konkursa su:
✅zaštita živote sredine,
✅rodna ravnopravnost,
✅unapređenje položaja ranjivih grupa na lokalnom nivou, ✅privlačenje investicija na lokalnom nivou i
✅uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.