Savez opština i gradova Republike Srpske odabrao je grad Prnjavor za učešće u regionalnom projektu „Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou“, koji sprovodi Mreža udruženja lokalnih samouprava jugoistočne Evrope - NALAS i njene članice- Savezi opština i gradova Zapadnog Balkana. Projekat se realizuje u saradnji sa Njemačkim društvom ta međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).
Posjeta gradu Prnjavoru, u okviru provođenja projektnih aktivnosti upriličena je dana 15. novembra 2023. sa početkom u 11 časova u sali Skupštine grada Prnjavor.
Ovo je bio jedan u nizu  sastanaka u toku provođenja aktivnosti na socijalnom mapiranju na području Grada. Ovo je bila koji bila prilika da se ukratko predstave provedene projektne aktivnosti za grad Prnjavor kao i razgovara o predstojećim aktivnostima.
Učesnici sastanka bili su predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske, predstavnici NALAS-a, predstavnici GIZ-a, predstavnik OTAHARIN-a, predstavnici Gradske uprave Prnjavor i Centra za socijalni rad Prnjavor.