Pitanje socijalnih inkluzija i migracija su sve više aktuelna tema u globalnim dešavanjima, pa samim tim i u regionu. Upravo o tim pitanjima se diskutovalo u Novom Sadu, u periodu od 3. do 5. aprila, na Trećem sastanku Regionalne radne grupe za socijalnu inkluziju i migracije.
U fokusu sastanka su bile Mape puta asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope, razvijene uz podršku Mreže NALASA, čiji je cilj unaprijeđenje socijalnih inkluzija i principa LNOB – Ne smijemo nikoga izostaviti.
Mapa puta uključuje sve aktivnosti saveza opština na jačanju Odbora za socijalnu politiku koji je prepoznat kao nosilac aktivnosti koje proističu iz Mape.