Ideja projekta "Zdrave zajednice u BiH", koji će biti sproveden u 11 opština u Republici Srpskoj, jeste da se u tim zajednicama partnerski radi na programima promocije zdravlja i prevencije bolesti, te da u njima, osim zdravstvenih radnika i ustanova, učestvuje i društvena zajednica, kao i građani.
`               Pomoćnik ministra za zdravstvenu zaštitu dr Milan Latinović na prezentaciji projekta u opštini Mrkonjić Grad (30.04.2024.g.), istakao je da realizacijom ovog projekta Dom zdravlja u Mrkonjić Gradu treba da dobije i Centar za bazičnu fizikalnu rehabilitaciju.
Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske Aco Pantić rekao je da je ovaj savez jedan od ključnih partnera na ovom projektu, čija je uloga jačanje kapaciteta i unapređenje rada odbora za zdravlje pri lokalnim zajednicama.
                Načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević rekao je osnovni cilj da se aktivira što veći dio društva da se aktivno uključi u zdrave navike, te dodao da je Skupština opštine Mrkonjić Grad usvojila Strategiju razvoja opštine u narednih sedam godina, gdje je primarni cilj razvoj turizma i turističkih potencijala.
 
Na prezentaciji projekta u Bijeljini, 26.04.2024.godine, prisustvovali su predstavnici Gradske uprave, Odbora za zdravlje skupštine i Doma zdravlja. Na ovaj način planirano je uticati na promjenu svijesti građana u lokalnim zajednicama kako bi zagovarali i praktikovali zdrave životne stilove, konstatovano je tokom prezentacije. 
Predstavnici gradske uprave Bijeljina istakli su spremnost da budu punopravni partneri aktivnostima ovog projekta. 
             Projekat "Zdrave zajednice" u Republici Srpskoj realizuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švajcarske i u saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj, u sklopu zajedničke inicijative sa Federalnim ministarstvom zdravstva.