U cilju što efikasnije i efektnije implementacije međusobne profesionalne regulative, unapređenja rada jedinica lokalne samouprave i profesionalnog usavršavanja kadra JLS, danas je potpisan Sporazum o saradnji između SOGRS i SEVOI Grupe.

Cilj Sporazuma je podsticanje razvoja teorije i prakse u oblastima Finansijsko upravljanje i kontrola, Strateško upravljanje imovinom, Strateško planiranje i razvoj, Implementacija standarda i sistema kvaliteta i sigurnosti i Izrada dokumentacije prema uredbi o zaštiti ličnih podataka GDPR u javnom sektoru,posebno u cilju kontinuiranog usaglašavanja zakonodavstva  sa međunarodno priznatom regulativom i dobrim praksama ekonomsko razvijenih zemalja.