Savez opština i gradova Republike Srpske je bio je organizator seminara za načelnike za finansije i rukovodioce za finansijsko upravljanje i kontrolu iz opština i gradova na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola u jedinicama lokalne samouprave“održanog 16.februara u Tesliću (Hotel Karidal) sa početkom u 11 časova. U okviru dnevnog reda razmatrane  su teme:
  • -Finansijsko upravljanje i kontrola – FUK
  • -Naplata poreza na nepokretnosti
  • -Programsko budžetiranje
  • -Modeli akata, Pravilnik o sportu
Centralna tema seminara bila je Finansijsko upravljanje i kontrola u jedinicama lokalne samouprave. Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike srpske, pratećim uputstvom i pravilnikom, definisano je da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da urede sistem internih kontrola u skladu sa zakonskom regulativom.
S obzirom na kompleksnost uvođenja sistema internih kontrola i činjenicu da ovi procesu u nekim lokalnim zajednicama nisu započeti ili su djelimično započeti, Savez opština i gradova Republike Srpske je pružio tehničku pomoć JLS, kroz pripremu standardnog modela za uređivanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, koji će pomoći odgovornim licima za uvođenje ovog sistema da ove procese počnu i izvrše u što kraćem roku.
Takođe, u okviru tačaka dnevnog reda prezentovani su rezultati projekta „Povećanje obuhvata obveznika poreza na nepokretnosti“ kao i Model Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa i projekata od interesa u oblasti sporta u opštinama i gradovima, koji je izradio Savez opština i gradova Republike Srpske, na inicijativu opština i gradova.

U Republici Srpskoj oko 40 odsto nekretnina nije upisano u fiskalni registar, što znači da 40 odsto obveznika ne plaća porez, izjavila je savjetnik ministra finansija Srpske Snježana Kelečević. Ona je poručila da je namjera da se proširi obuhvat naplate poreza na nepokretnosti, budući da su to stoodstotni prihodi lokalne zajednice namijenjeni za njihov razvoj.

"Zakon definiše da te poreze, ukoliko ih ne prijave vlasnici i korisnici nepokretnosti, treba da identifikuju jedinice lokalne uprave i pošalju Poreskoj upravi Srpske na dalji proces", rekla je Kelečevićeva novinarima na početku seminara "Finansijsko upravljanje i kontrola u jedinicama lokalne samouprave", koji u Tesliću organizuje Savez opština i gradova Republike Srpske.

Ona je pojasnila da lokalna uprava identifikuje, Poreska uprava Republike Srpske prijavljuje, a svi registri i podaci o nepokretnosti nalaze se u Republičkoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove, te da u toj konstelaciji treba uspostaviti bolju međusobnu prohodnost.

Generalni sekretar Saveza opština i gradova Aleksandar Pantić ukazao je na zakonske mogućnosti jedinica lokalnih samouprava da se uloguju u bazu podataka fiskalnog registra koji vodi Poreska uprava, te da prate i ažuriraju broj nepokretnosti u svojim jedinicama i preduzimaju odgovarajuće mjere i aktivnosti.

"Zakon o lokalnoj samoupravi definisao je da gradovi u Republici Srpskoj, sada ih imamo devet, mogu preuzeti naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu poreza na napokretnost", rekao je Pantić i napomenuo da su pojedine opštine i pokrenule incijativu za tu mogućnost, što će biti predmet narednih sistemskih aktivnosti.

Pantić je rekao da, stepen naplate ovog poreza varira kod lokanih zajednica i procjenjuje se da je oko 50 odsto nepokretnosti u Srpskoj i dalje van poreskog sistema.

Primjera radi u Banjaluci u gradsku kasu godišnje se slije oko 6 miliona maraka na osnovu poreza na nepokretnost i to je oko 10% svih poreskih prihoda, istakla je savjetnik gradonačelnika Banjaluke za finansijsko upravljanje i kontrolu Božana Šljivar.

Na seminaru je upriličena predaja sertifikata opštini Teslić, koja je realizovala pilot-projekat "Finansijsko upravljanje i kontrola".

Zamjenik načelnika Teslića Milovan Stanković ocijenio je da će po uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja procesima i imovinom značajno biti unaprijeđeno funkcionisanje Opštinske uprave, te racionalnije i efektnije korišteni raspoloživi resursi i na kvalitetniji način pružane usluge građanima.

Seminar "Finansijsko upravljanje i kontrola u jedinicama lokalne samouprave" organizovan je za načelnike za finansije i rukovodioce za finansijsko upravljanje i kontrolu iz opština i gradova.

Brankica Lenić, ključni ekspert za RS i BD BiH predstavila projekat   “Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u BiH “( Further Support to Public Finance Management in Bosnia and Herzegovina), finansiran od strane EU. Projekat je počeo sa radom 01. Jula 2020 godine, trajaće do 28. februara 2023, a implementira ga DAI Global Austria GmbH & Co KG.  
Osnovni cilj projekta je unapređenje upravljanja javnim finansijama na svim nivoima vlasti u BiH, uspostavljanjem veze između programskog budžetiranja u odnosu na srednjoročno planiranje politika i strateško planiranje. Projekat ima za cilj unapređenje budžetskog okvira kroz neophodne izmjene i dopune relevantnih zakonskih propisa i podizanje kapaciteta i unapređenje kvalifikacija i vještina korisnika. Projekat je do sada pripremio zakonski okvir za novi pristup budžetiranju, a u toku su obuke zaposlenih i pružanje pomoći budžetskim korisnicima u identifikaciji programa i njihovih elemenata, u analizi programa i programskih elemenata i njihovom konačnom definisanju. Do kraja projekat preostaje da se izradi metodologija za mjerenje učinka za svaki nivo vlasti u BiH i pruži pomoć ministarstvima finansija u njenoj implementaciji, te održi niz obuka zaposlenih u budžetskom sektoru i lokalnim zajednicama.
Projektni tim u Republici Srpskoj saradjuje sa Ministarstvom finansija RS (130 budžetskih korisnika budžeta RS) i 32 “pilot” jedinice lokalne samouprave RS.