U gradskoj upravi Grada Istočno Sarajevo, 4.marta 2022.god., u cilju detaljnijeg informisanja o načinima na koje se sredstva iz opštinskih i gradskih budžeta mogu transparentno dodeljivati i promovisanja LOD metodologije, kao skupa alata i procedura razvijenih za tu svrhu, Savez opština i gradova Republike Srpske je organizovao jednodnevna radionica na temu „Metodologija za raspodjelu grantova organizacijama civilnog društva (LOD metodologija) i njena primjena.
 
Prezentacija je namijenjena gradskim službenicima koji rade na poslovima saradnje sa civilnim društvom i predstavnicima organizacija civilnog društva iz lokalne samouprave da obogate svoja znanja i vještine u vezi sa principima LOD metodologije i njenom primjenom, prepoznavanjem prednosti transparentnog finansiranja OCD iz gradskog budžeta.
 
U drugom delu radionice razgovarali smo o očekivanjima od primjene LOD metodologije, mogućim problemima u primeni LOD metodologije kao i o daljim aktivnostima u gradu. Odbornici Grada Istočno Sarajevo su na sjednici skupštine u decembru 2021.god. usvojili LOD metodologiju kao alat za transparentnu raspodjelu sredstava organizacijama civilnog društva i u obavezi su da svoje odluke i akte usklade sa principima LOD metodologije. Učesnici iz gradske uprave razmijenili su iskustva sa predstavnicima civilnog društva u vezi sa primjenom LOD metodologije.