U Banja Luci je 9.juna 2022.godine održan seminar na temu Implementacija pilot projekta masovne procjene vrijednosti nepokretnosti. Prezentovana su iskustva i koristi implementacije sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti iz Švedske, kao i pilot projekti gradova Banja Luka, Gradiška i Laktaši. Učesnici seminara bili su predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, Banja Luke, Gradiške,Srbca, Laktaša, Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava i CILAP projekta.