Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provodi reviziju učinka pod nazivom „Rad komunalne policije na održavanju komunalnog reda i drugog propisima utvrđenog reda“. S tim u vezi, dana 08.09.2022.godine u Banja Luci održan je radno-konsultativni sastanak Fokus grupe na  kojem su predstavljeni preliminarni nalazi revizije predstavnicima jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih revizijom, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Savezu opština i gradova Republike Srpske.  U ime Glavne službe sastanku su prisustvovali Jovo Radukić, glavni revizor, Milovan Bojić, rukovodilac sektora revizije učinka, sa saradnicima.