U okviru projekta „Poboljšanje efikasnosti lokalnih usluga u BiH (PIPLS)“, koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske, dana 29.11.2022.godine u prostorijama Saveza opština i gradova Republike Srpske Bijeljini održan je okrugli sto na temu: „Imovina jedinica lokalne samouprave – zagovaranje izmjena zakonodavnog okvira potrebama JLS“.
Na okruglom stolu je analizirano trenutno stanje u oblasti upravljanja imovinom u opštinama i gradovima, praktični problemi u postupanju i raspolaganju imovinom JLS, kao i definisanje preporuka za unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti upravljanja imovinom JLS. Pored predstavnika UNDP i konsultanata projekta PIPLS u radu okruglog stola su učestvovali i predstavnici lokalnih zajednica iz Bijeljine, Zvornika, Ugljevika, Lopara, Pelagićeva i D. Žabara, kao i predstavnici Pravobranilaštva RS i Saveza opština i gradova Republike Srpske.