Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, uz tehničku asistenciju projekta „EU za Civilno Društvo (EU4CD)“, koji finansira Delegacija Evropske Unije, organizovalo je 28.septembra 2022.godine u Laktašima drugi sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina. 
 
Članovi Radne grupe rade na definisanju glavnih elementa dijela Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj,u skladu sa sistemom strateškog planiranja u Republici Srpskoj.
 
Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028. godina sadržavaće ključna rješenja i mjere za proces decentralizacije i reforme lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
            
Unapređenje upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave, jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, digitalizacija, upravljanje kvalitetom, jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, unapređenje usluga koje se pružaju građanima i kreiranje povoljnog poslovnog okruženja, samo su neke od tema koje će naći mjesto u novom strateškom dokumentu.              
 
Takođe, jedan od prioriteta novog strateškog dokumenta biće unaprijeđenje sistema podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave kroz razvijanje mehanizama dodatne materijalne i nematerijalne podrške ovim jedinicama lokalne samouprave kako bi se podstakao njihov razvoj i obezbijedio uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, republičkih uprava, republičkih upravnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, Saveza opština i gradova Republike Srpske, akademske zajednice, socioekonomskih partnera i organizacija civilnog društva.