Savez opština i gradova Republike Srpske planira održavanje sastanka načelnika nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, dana 24.11.2022.godine u Bijeljini, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Tema sastanka je: „Održivi razvoj nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u Republici Srpskoj“.