Ovdje možete preuzeti Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma,
kao i projektni zadatak za izradu Studije izvodljivosti o mogućnosti naplate članarina Saveza opština i gradova Republike Srpske putem trezora Vlade Republike Srpske.