Obavještavamo vas da je u okviru projekta DigitalBiz otvoren javni poziv za učešće u programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u BiH. Rok za podnošenje prijava je 30. april 2021. godine do 17:00 časova.Projekat DigitalBIZ sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) sa ciljem pružanja podrške za institucionalne partnere i druge relevantne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta i ubrzanja ekonomskog rasta. Javnim pozivom će biti odabrano 10 pravnih subjekata za učešće u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih, resursnih i savjetodavnih centara. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti: privredne komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, inkubatori, akceleratori, inovacioni i istraživački centri, centri za kompetencije pri fakultetima tehničkih i ekonomskih smjerova, klasteri i industrijska udruženja koja predstavljaju kompanije i slični pravni subjekti.U prilogu dostavljamo Javni poziv, a detaljne informacije dostupne su  OVDJEMolimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.