Savez opština i gradova Republike Srpske objavljuje poziv za učešće na kursu e -učenja na temu Povjerenika za manjine za administrativne službenike koji obavljaju administrativne poslove u oblasti socijalne zaštite u lokalnim samoupravama, kao i za izabrane zvaničnike - gradonačelnika i članove skupštine opštine.
 
Informacije o kursu e-učenja
Kurs e-učenja „Povjerenik za manjine“ ima za cilj jačanje kapaciteta opština i opštinske uprave u oblasti socijalne zaštite primjenom poznatog uspješnog pristupa u pružanju socijalnih usluga koji će doprinjeti promociji socijalne uključenosti na lokalnom nivou i poboljšati životne uslove ranjivih grupa među građanima.
S tim u vezi, kurs e-učenja pokriće pristup u pružanju socijalnih usluga u okviru modela Poverenika za manjine. Ovaj uspješni model razvijen je i implementiran u saveznoj državi Schleswig Holstein, Njemačka, od 1988. godine, a uspješno je prenesen u Bijeljinu i Živinice u Bosni i Hercegovini 2017. Prilagođeni model doprinosi uključivanju ugroženih grupa i manjina, posebno Roma, u socijalnu koheziju, pomirenje i miran suživot stvaranjem odgovarajućih uslova za garantovanje jednakih ekonomskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava u skladu sa sveobuhvatnim principom „ Ne ostavljaj nikoga iza sebe“.
 
Kurs e-učenja je sastavni dio NALAS platforme za e-učenje i trajaće četiri nedelje na engleskom jeziku.
 
Učesnici će imati priliku da unaprijede svoje znanje o primjeni pristupa pružanja socijalnih usluga  Povjerenika za manjine putem savremenih, interaktivnih, mrežnih alata za učenje.
Tokom čitavog procesa učenja, učesnici će dobijati podršku od stručnih facilitatora i imaće priliku da razmjene iskustva i znanja sa svojim kolegama iz regiona Zapadnog Balkana. Po uspešnom završetku kursa, polaznici će dobiti sertifikat koji izdaje NALAS - Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope.
Kurs e-učenja „Povjerenik za manjine“ će se održavati od 10. septembra do 8. oktobra 2021. godine