Savez opština i gradova Republike Srpske objavljuje Javni poziv za jedinice lokalne samouprave za izražavanje interesa za učešće u Projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ (2. faza) - ograničena tehnička pomoć.

U prilogu možete pogledati paket sa smjernicama za dostavljanje prijava.

Popunjeni upitnik za jedinice lokalne samouprave, potpisano pismo namjere i prateće dokumente potrebno je dostaviti u originalu putem pošte i takođe u elektronskoj formi na email info@alvrs.com 

Kompletan paket dokumenata potrebno je dostaviti u koverti na kojoj će biti napisano: Poziv za dostavljanje prijava jedinica lokalne samouprave kojima izražavaju interes za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, na sljedeću adresu:  

Savez opština i gradova Republike Srpske
Gavrila Principa 11/Nušićeva 1
76 300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

Rok za podnošenje prijava je 25.01.2022. godine.