U okviru saradnje Saveza opština i gradova Republike Srpske, SEVOI grupe i Euro pro Cert-a, održan je seminar dana 03.02.2022.godine za radnike Stručne službe Saveza, s  ciljem jačanja kapaciteta u upravljanju antikorupcijom prema normi ISO 37001:2016.SEVOI grupa je konsultantska komapnija koja djeluje  u sinergiji sa nekoliko konsultanstskih konapanija u regionu specijalnizovanih u sledećim oblastima: +Implementacija sistema prema normi ISO 37001:2016; Finansijsko upravljanje i kontrola; Strateško upravljanje imovinom; Strateško planiranje i razvoj; Izrada dokumenata prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i drugo. Navedene oblasti praćene su vlastitim softverskim rješenjima razvijenim i usklađenim prema najviušim standardima i normama na evropskom i svjetskom nivou.