Obavještavamo vas da Vladina kancelarija za razvoj i evropsku kohezionu politiku Republike Slovenije i Centar za evropsku perspektivu (Centre forEuropean Perspective) organizuju Akademiju za komunikaciju za mlade- trodjelni program izgradnje komunikacijskih kapaciteta za mlade ljude zainteresovane za Strategiju EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i makroregionalnu saradnju.
 
Rok za podnošenje prijava je 11. april 2022. godine.
 
Cilj Akademije je da učesnici steknu praktična znanja o komunikaciji (posebno digitalnoj) i da saznaju više o ulozi i prednostima EUSAIR-a i makro-regionalne saradnje uopšte.
 
Obuke će se održati u aprilu, junu i oktobru 2022 (prve dvije onlajn a posljednja će biti održana u Sloveniji).
 
Troškove ličnog učešća (smeštaj, hrana i prevoz) za odabrane polaznike snosiće organizatori.
 
Na Akademiju se mogu prijaviti mladi od 18-35 godina koji žele da steknu osnovna i napredna znanja o komunikaciji, EUSAIR-u ili makro-regionalnu saradnji.
 
U prilogu vam dostavljamo Promotivnu brošuru, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na imejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.