Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji i uz podršku UNDP-a provodi projekat Jačanje procesa konsultacija među savezima za uvođenje alata „Zajednički okvir procjene za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“.
 
Za potrebe projekta će biti uspostavljena Fokus grupa sastavljena od tri predstavnika opštinskih/gradskih organa uprave sa dugogodišnjim radnim iskustvom.
 
Cilj poziva je da se odaberu tri člana Fokus grupe koji će izvršiti analizu modela „Zajednički okvir procjene (CAF) za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“ i dati svoje preporuke. Potencijalne pilot JLS iz RS su: Gradiška, Prijedor, Prnjavor,  Teslić.
 
Prijavu je potrebno dostaviti , najkasnije do 2. marta 2023. godine, putem e-maila: info@alvrs.com 
 
Sve detaljnije informacije možete pronaći u dokumentu u prilogu.