Poziv za dostavu ponuda 

Predmet nabavke: Istraživanje jedinica lokalne samouprave

„Istraživanje zadovoljstva jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj radom Saveza opština i gradova Republike Srpske“