Savez opština i gradova Republike Srpske poziva zainteresovane jedinice lokalne samouprave da uzmu učešće u regionalnom projektu “Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou” SORI 3 koji provode Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i asocijacije lokalnih vlasti sa Zapadnog Balkana. Projekat se provodi u saradnji sa  GIZ-om u ime Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).
 
Projekat će podržati dvije jedinice lokalne samouprave iz Republike Srpske u socijalnom mapiranju i uspostavi ili podršci Dnevnog centra za djecu s smetnjama u razvoju.
 
Sve detaljne informacije nalaze se u Pozivu .
 
Zainteresovane JLS će popunjen Prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu dostaviti na mail info@alvrs.com , najkasnije do 10. maja 2023. godine. Potrebno je da Prijavni obrazac bude potpisan od strane načelnika/gradonačelnika, kao i ovlaštenog potpisnika organizacije civilnog društva ili direktora/ovlaštenog potpisnika centra za socijalni rad.
 
Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Vladana Popović Đorđić, 065 521 662, vladanap@alvrs.com