Ovim putem Vas pozivamo da uzmete učešće u e-kursu na temu Socijalnog mapiranja u okviru projekta "Regionalna saradnja za bolju inkluziju na lokalnom nivou".
E-kurs je planirano da počne 6. juna sa Uvodnim webinarom za koji ćemo Vam blagovremeno proslijediti link.
 
U prilogu je Brošura sa više detalja o e-kursu , samom sadržaju i strukturi.