Savez opština i gradova Republike Srpske objavljuje Poziv za prijavu za zainteresovane organizacije civilnog društva/konsultantske subjekte za sprovođenje socijalnog mapiranja i donošenja politika zasnovanih na dokazima u gradovima Zvornik i Prnjavor, s fokusom na usluge dnevnih centara za djecu s poteškoćama u razvoju.
 
Sve detaljne informacije možete pronaći u projektnom zadatku (ToR) za Grad Zvornik i za Grad Prnjavor.
 
Zainteresovane organizacije civilnog društva/konsultantski subjekti svoje ponude trebaju dostaviti najkasnije do 20. juna 2023. godine, na mail info@alvrs.com , s naznakom “Prijava na Poziv – socijalno mapiranje i donošenje politika zasnovanih na dokazima”.
Prijava treba da bude na engleskom jeziku.
 
Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Vladana Popović Đorđić, tel. 055 220 270.