Danas je u prostorijama Savez opština i gradova Republike Srpske u Bijeljini održan sastanak generalnog sekretara Savez opština i gradova Republike Srpske i generalnog sekretara Crvenog krsta Republike Srpske na kojem je dogovorena priprema Memoranduma o saradnji koji će definisati zajednički nastup institucija na projektima koji se tiču ranjivih kategorija.
Razmotrena je i mogućnost uključivanja predstavnika Crvenog krsta Republike Srpske u rad Odbora za socijalnu zaštitu SOGRS
Predložena je priprema Incijative za sve Opštine i Gradove u Republici Srpskoj za omogućavanje besplatnog korištenja parking mjesta dobrovoljnim davaocima krvi koji su svoju dragocjenu tečnost darivali više od 20 puta a kao nosioce ove dobre prakse istaknuti si Grad Prnjavor i Grad Bijeljina