Unapređenje socijalnog mapiranja u Prnjavoru
Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš razgovarao je sa predstavnicima Saveza opština i gradova Republike Srpske o unapređenju socijalnog mapiranja i unapređenja usluga u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Prnjavoru.
Prnjavor je odabran da učestvuje u projektu „Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou“, koji sprovodi Mreža udruženja lokalnih samouprava jugoistočne Evrope – NALAS i njene članice savezi opština i gradova Zapadnog Balkana. Projekat se realizuje u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke.

U okviru ovog projekta učesnici će unaprijediti kapacitete za socijalno mapiranje, identifikaciju djece sa smetnjama u razvoju, izradu lokalnih politika zasnovanih na prikupljenim dokazima, unapređenje usluga dnevnog centra, pristup lokalnoj zajednici, s posebnim fokusom na žensku populaciju.
Grad Prnjavor imaće podršku konsultantske organizacije, nakon čega bi trebao da se osnuje Klaster učenja u Dnevnom centru i da se nabavi oprema za centar.