Savez opština i gradova Republike Srpske  objavljuje Poziv za izbor  NVO/pružaoca konsultantskih usluga koji će vršiti socijalno mapiranje  koristeći GIZ metodologiju u opštini Doboj.
Socijalno mapiranje će biti sprovedeno u okviru NALAS projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa „Nikoga ne izostaviti“, kome Savez opština i gradova Republike Srpske, uz podršku GIZ-a doprinosi putem realizacije projekta „Socijalna prava za ugrožene grupe (SoRi )“ koji sprovodi GIZ, a naručilo ga je Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).
Prilozi: