Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje saveza opština i gradova Republike Srpske“, koji finansiraju Vlade Kraljevine
Švedske i Vlada Švajcarske Konfederacije, objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za izradu dokumenta „Vodič kroz analizu ključnih problema upravljanja finansijama na lokalnom nivou“.
Tekst poziva sa pratećim dokumentima možete preuzeti u nastavku: