Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove uputila je poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru,
Pozivamo predstavnike jedinica lokalne samouprave da iskoriste priliku za učešće u javnoj raspravi, koja će seodržati u uorak 14.03.2023.g. u velikoj skupštinskoj sali grada Trebinje, sa početkom u 9:00 časova.
Dosadašnji komentari opština i gradova su se odnosili na član 29.stav 3 i 4. i član 37. Nacrta zakona.