JAVNI POZIV
za angažovanje konsultanta za strateško planiranje putem ugovora o djelu

Predmet javnog poziva:
Savez opština i gradova Republike Srpske poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) da dostave prijave za angažovanje na poslovima usklađivanje lokalnih strategija razvoja sa Zakonom o strateškom planiranju Republike Srpske, za opštine: Rudo, Višegrad, Rogatica i Han Pijesak.

Konsultant za strateško planiranje – 1 izvršilac