Na osnovu člana 41. Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 26/21), objavljuje se
 
JAVNI POZIV
za angažovanje Resursne osobe za Klaster učenja na temu Dnevnih Centara i Mobilnih terenskih timova  
 
Predmet javnog poziva
Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) poziva zainteresovane pravna i fizička/konsultante da dostave prijave za angažovanje na Klasteru učenju na temu Dnevnih centara i Mobilnih terenskih timova.

Tekst javnog poziva i Projektni zadatak su u prilogu: