О пројекту

 Циљ пројекта: Укупан циљ пројекта је побољшати квалитет живота грађана БиХ, кроз јачање локалне инфраструктуре и услуга те повећање демократске одговорности и социјалне укључености.
Пројект је осмишљен с циљем да подстиче већи ангажман грађана у општинском одлучивању, пружању квалитетних комуналних и социјалних услуга, те у провођењу локалних развојних иницијатива, при чему се ревитализација мјесних заједница (МЗ) сматра кључним средством за постизање тих циљева.
У односу на циљ пројекта, три пројектна резултата су утврђена како слиједи:
Резултат 1: Грађани и власти предани су реализацији заједнички договорене, а нове инклузивне и родно осјетљиве визије МЗ у БиХ као темеља за партиципативнију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.
Резултат 2: Проактивне, ојачане и узајамно повезане МЗ доприносе одговорности локалне самоуправе према грађанима и бољем пружању услуга.
Резултат 3: Нови регулаторни оквир за функционалне МЗ који су израдиле власти омогућава инклузивнију, родно осјетљивију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.

Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини (МЗ) -II фаза
27.09.2021. године у Сарајеву је потписан Уговор између Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и Савеза општина и градова Републике Српске о провођењу активности на Пројекту "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини" II фаза, који ће трајати 27 мјесеци. Овај пројекат финансирају Владе Швајцарске и Шведске, а проводи Развојни програм уједињених нација.
Савез општина и градова Републике Српскеје укључен у пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ од самог почетка. Представници Савеза активно су учествовали у свим релевантним активностима које је имплементирао пројектни тим, те су пружили подршку активним учешћем у Пројектном одбору. Осим тога, Савез је континуирано извјештавао своје управљачке структуре у вези са активностима пројекта и промовисао, кроз Предсједништво, кључне резултате и успјешне примјере пројекта, дајући тако платформу пројектном тиму за обраћање и члановима Савеза.  
Кроз провођење I фазе, у партнерству са UNDP МЗ пројектом, Савез је успоставио ЈЛС мрежу практичара за МЗ и подржао хоризонталну интеграцију идеја и добрих пракси које су развијене и проведене кроз пројекат, те континуирано пружао релевантне информације свим члановима у вези са активностима МЗ пројекта. Осим тога, Савез је организовао низ догађаја за све чланице у сврху промоције методологије МЗ као алата за јачање сарадње између ЈЛС и МЗ (грађана) кроз моделе могућег регулаторног оквира и аката. 
У сарадњи са пројектним тимом UNDP МЗ и другим партнерима на пројекту, Савез ће се у наредном периоду фокусирати на: 

  • Промоцију дигиталне платформе за МЗ - Континуирана промоција дигиталне платформе МЗ (www.mjesnazajednica.ba) је кључна за упознавање што већег броја ЈЛС са добрим праксама и моделима рада МЗ, а у складу са новом визијом и искуствима из прве фазе пројекта. Промоција ће се остваривати  кроз различите комуникационе канале Савеза (web страница, Мрежу практичара за рад са МЗ, тијела и органе Савеза, медије, друштвене мреже, итд.).
  • Осигурање ограничене техничке помоћи једном броју јединица локалне самоуправе да организирају јавне консултације за утврђивање нове визије МЗ  и да прилагоде свој регулаторни оквир у сврху оснаживања МЗ и реализације нове визије. Пружањем техничке помоћи Савез ће осигурати ширење добрих пракси и алата методологије и нове визије МЗ на заинтересоване ЈЛС, те ће тиме допринијети хоризонталном ширењу методолошког приступа и хармонизацији функционисања мјесних заједница у Републици Српској. 
  • Учешће у процесима заговарања регулаторног оквира са вишим нивоима власти у складу са усаглашеним ставом чланица Савеза

Укупни циљ пројекта 
Допринијети квалитетнијем животу грађана Босне и Херцеговине кроз оснажене, родно одговорне МЗ које потпомажу активан ангажман грађана у јавном животу и служе као генератор демократских промјена у друштву.
Специфични циљеви пројекта 
1.  Промовисана дигитална платформа за МЗ са примјерима добре праксе и искустава;
2.  Осигурана ограничена техничка помоћ за један број јединица локалне самоуправе како би провеле јавне консултације за утврђивање нове визије и прилагодиле свој регулаторни оквир у сврху оснаживања МЗ и реализације нове визије; 
3.Виши нивои власти покренули припрему регулаторног оквира и јавних политике у области локалне самоуправе како би осигурали институционалну стабилност за МЗ.

Актуелности
 
У склопу пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини"- II фаза , којег заједнички финансирају Влада Швицарске у Босни и Херцеговини и Влада Шведске , а имплементира UNDP Босна и Херцеговина, Савез општина и градова Републике Српске је одабрао општине и градове који су исказали интерес за учешће на пројектним активностима у сврху унапријеђења позиције и рада мјесних заједница.
Након успјешно  проведеног јавног позива за учешће, одабрано је једанаест јединица локалне самоуправе, и то:
 
Град Зворник
Град Дервента;
Општина Нови Град;
Општина Сребреница;
Општина Билећа;
Општина Гацко;
Општина Хан Пијесак;
Општина Вукосавље;
Општина Брод;
Општина Пелагићево;
Општина Србац.
Одабране општине и градови ће у наредном периoду, заједно са Савезом општина и градова Републике Српске уз подршку пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини", проводити активности на побољшању рада партнерских општина и градова са својим мјесним заједницама, те понудити ограничену техничку помоћ.
Та помоћ подразумијева организовање консултација за утврђивање нове визије мјесних заједница као и могућност прилагођавања локалног регулаторног оквира у сврху оснаживања мјесних заједница.
 Пружањем техничке помоћи Савез општина и градова Републике Српске ће осигурати пренос добрих пракси и алата методологије и нове визије мјесних заједница на заинтересоване општине и градове, те ће тиме допринијети хоризонталном ширењу методолошког приступа и хармонизацији функционисања мјесних заједница.
Пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини" се проводи у 41 општине/општине и града и 199 мјесних заједница до 2024. године, с циљем побољшања квалитете живота и већег ангажмана 400.000 грађана у процесима доношења одлука, те повећања родне равноправности кроз системске промјене, као и циљане интервенције на локалном нивоу.

06.12.2023. У Сарајеву је извршена евалуација пројектних приједлога партнерских јединица локалне самоуправе на основу Директног јавног позива за достављање пројектних приједлога за избор најуспјешнијих партнерских јединица локалне самоуправе у оквиру Пројекта „Јачање улога локалних заједница у Босни и Херцеговини“.

Закључци са састанка Мреже координатора за рад са мјесним заједницама,
одржаног 24.маја 2022.године / у одјељку Документи/

Обука на тему:“ Методологија мјесних заједница/ локализација визије МЗ“, 13.10.2022.Бијељина
Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ „ 13. октобра 2022 године у Бијељини организовали су обуку на тему:“ методологија мјесних заједница/ локализација визије МЗ“.
Обука је организована са циљем да се особље које ради са мјесним заједницама оспособи за примјену методолошког оквира  и подршку локализацији визије мјесних заједница.
Обука је била фокусирана на:
•           преглед законског оквира, анализа и препорука из  прве фазе пројекта “ Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, опште и специфичне улоге и одговорности, посебно оне у вези за функционисањем мјесних заједница,
•           преглед методолошког приступа мјесних заједница који је примијењен на 24 ЈЛС и 136 мјесне заједнице у првој фази пројекта“ Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“
•           добре праксе из прве фазе пројекта и предности методолошког приступа пројекта “ Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, као и нови модели визије мјесних заједница, те препоручени процес за локализацију визије мјесних заједница
На обуци су присуствовали представници из слиједећих јединица локалне самоуправе:Зворник, Дервента, Србац, Вукосавље, Сребреница, Нови Град, Лукавац, Хан Пијесак, Пелагићево,
Пројекат  „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ „ проводи UNDP и савези општина/опћина и градова Републике Српске и Федерације Бих уз финансијску подршку Владе Швајцарске и Шведске.
Представљена плтаформа мјесних заједница Мрежама координатора за рад са мјесним заједницама из општина и градова Републике Српске и Федерације БиХ
Мрежа коорднитора/ица за рад са мјесним заједницама је одржана у Бијељини 15.12.2022. године, а тема састанка Мреже је нова Платформа мјесназаједница.ба. На овом скупу су учествовале и партнерске јединице локалне самоуправе укључене у пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“.
Представници општина/опћина и градова Републике Српске И Федерације Босне и Херцеговине су имали прилику да се упознају са новом Платформом и њеним бенефитима кроз унос података/информација у исту.
Платформа је намјењена некадашњим и садашњим члановима и предсједницима савјета мјесних заједница, секретарима мјесних заједница, представницима општинских и градских управа који активно раде на питањима мјесних заједница, те активистима и волонтерима који доприносе бољем функционисању мјесних заједница за општу добробит друштва и локалне заједнице.
Платформа мјесназаједница.ба је мјесто гдје се дијеле позитивне праксе и искуства у раду, траже савјети или препоруке, реализују едукације. На овој платформи се дијеле информације о актуелностима на пољу рада и функционисања мјесних заједница.
Ова активност се спроводи у склопу пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ “ којег финансирају Влада Швицарске и Шведска, а проводи УНДП Босна и Херцеговина. Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине су партнери на овом пројекту.

 

Обука за фацилитаторе Форума мјесних заједница
У оквиру пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини-фаза 2" којег имплементира УНДП, а финансирају Влада Швајцарске и Шведске,5.априла у Сарајеву одржана је обука за координаторе партнерских јединица локалне самоуправе на тему фацилитације форума грађана у мјесним заједницама. 
Обука је заједнички организована од стране Савез општина и градова Републике Српске и Савеза опћина и градова Федерације БиХ.

Састанак мреже координатора за рад са мјесним заједницама
У Сарајеву је 29.09.2023. године у организацији Савеза општина и градова Републике Српске и Савеза опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине, организован састанак Мреже координатора за рад са мјесним заједницама, у оквиру којег је одржана панел дискусија на тему „Учешће грађана у одлучивању у мјесним заједницама – искуства и изазови „.
Циљ панел дискусије је био сагледавање тренутног стања локалне регулативе у вези са регулисањем питања грађанског учешћа у месним заједницама те искусна идентификација добрих примера и учинак грађанског учешћа у месним заједницама и уопште у јединицама локалне самоуправе.
Осим тога, циљ је био идентификација спорних питања, слабости и недостатака у правном оквиру и у спровођењу облика грађанског учешћа те давање препорука за унапређење грађанског учешћа у одлучивању у мјесним заједницама, а тиме и у јединицама локалне самоуправе.
На дискусији је направљен преглед стања локалне регулативе, које су све активности предузете и какви су резултати, укључујући и примену иновиране регулативе. Разматрано је каква су питања јединица локалне самоуправе и месних заједница у организовању неког облика учешћа грађана и који су то најчешћи облици који се организују, да ли постоји стална пракса укључивања грађана и која су то питања о којима се грађани консултују.
Састанак Мреже је одржан у оквиру активности на пројекту „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ којег Савези проводе у сарадњи са УНДП-ом који финансира Владе Швајцарске и Шведске.

  Више детаља са састанка можете видјети у прилогу (на линку)

 
 

Статус пројекта
 У току

Почетак пројекта
 

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 

Контакт особа за пројекте
 Сања Крунић

Партнери
Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Влада Брчко Дистрикта, ентитетски савези општина/опћина и градова.

Донатори
 Влада Швајцарске и Влада Шведске

 

Документи-I и II фаза пројекта

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности