Позив за аплицирање
 
408.84KB
 
6. Позив Challenge Fund
Challenge Fund
 
2.52MB
 
ЕУ Конференција, Теслић, Хотел Кардиал
Dnevni red EU Konferencija_Teslić, 8 jun
 
301.38KB
 
Mодел Етичког кодекса скупштине града/општине у Републици Српској
Eticki Kodeks
 
54.16KB
 
EU4Business Recovery за извозно-оријентисани сектор
EU4Business Recovery за извозно-оријентисани сектор
 
8.12MB
 
ICLD Програм женског политичког лидерства
ICLD program ženskog politčkog liderstva
 
1.11MB
 
Позив Intercultural achievement award
Intercultural award
 
223.65KB
 
Документи
IPA 3
 
726.42KB
 
Јавни позив за избор Ресурсне особе за Кластер учења_Дневни центри и Мобилни теренски тимови
Javni poziv za RO Klaster učenja
 
20.13KB
 
Семинар на тему норме ISO 37001:2016
Norma ISO 37001:2016
 
1018.8KB
 
Јавни позив за подношење пријава за реализацију пројеката малог обима (пилот пројеката) из области енергетике, саобраћаја и климе
Pitanja i odgovori
 
121.03KB
 
Јавни позив за подношење пријава за реализацију пројеката малог обима (пилот пројеката) из области енергетике, саобраћаја и климе
Pitanja i odgovori
 
21.3KB
 
ЕУ Конференција, Теслић, Хотел Кардиал
Poziv za EU Konferenciju , Teslić, 8 jun
 
327.47KB
 
Јавни позив за избор Ресурсне особе за Кластер учења_Дневни центри и Мобилни теренски тимови
Projektni zadatak_Klaster učenja
 
729.75KB
 
Документи
TAIEX апликација-Упутство
 
580.58KB
 
Конференција WeThink Beyond Ideas-Toward Impact
Агенда Конференције We Think
 
238.05KB
 
Академија за комуникацију за младе
Академија за комуникацију за младе
 
208.63KB
 
Јачање капацитета савеза општина и градова у Босни и Херцеговини
Анализа проведених мјера у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за вријеме кризе изазване COVID - 19
 
307.24KB
 
Јавни позив за избор НВО за социјално мапирање 
Анекс -Приједлог буџета
 
13.21KB
 
Билтен пројекта "Smart City Forum"
Билтен пројекта Smart City
 
2.13MB
 
Позив за Е-курс на тему Повјереника за мањине
Броушура о правима мањина
 
390.69KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Дневни центри
 
315.79KB
 
Позив за учешће на е-курсу "Социјално мапирање и доношење политика заснованих на доказима"
Брошура Е курс Социјално мапирање
 
263.59KB
 
Позив за учешће на е курс "Форум за социјални дијалог"
Брошура Е курс Форум за социјални дијалог
 
217.84KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Инклузивно управљање ризиком од катастрофа
 
330.75KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Мобилни теренски тимови
 
261.75KB
 
Други круг е-курсева НАЛАС Академије на тему Мобилних теренских тимова
Брошура МОТ е-курс
 
261.75KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Подизање свијести о људским правима
 
337KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Брошура Форум за социјални дијалог
 
217.91KB
 
Европска награда за јавни сектор
Водич за аплицирање Европска награда
 
306.11KB
 
Водич за финансијске инструменте ЕУ 2021_2027
Водич за финансијске инструменте ЕУ 2021_2027
 
3.21MB
 
Документи
Водич за финансијске инструменте ЕУ 2021_2027
 
3.21MB
 
Документи
Водич кроз анализу кључних проблема управљања финансијама на локалном нивоу
 
2.16MB
 
Водич за спречавање и борбу против сексизма на локалном нивоу
Водич Савјета Европе за борбу против сексизма на локалном нивоу
 
1.26MB
 
Завод за статистику Републике Српске објавио публикацију "Градови и општине Републике Српске 2023"
Градови и општине РС 2023
 
897.89KB
 
Завод за статистику Републике Српске објавио публикацију "Градови и општине Републике Српске 2023"
Градови и општине РС 2023
 
8.36MB
 
79_сједница Предсједништва Савеза
Дневни ред 79_сједница Предсједништва
 
349.49KB
 
Веб семинар на тему "Управљање различитостима"
Дневни ред веб семинара
 
1.72MB
 
Обука на тему Капиталних инфраструктурних инвестиционих пројеката
Дневни ред РЦДН Требиње
 
433.46KB
 
Искуства функционисања мјесних заједница у Републици Србији
Дневни ред састанка
 
110.08KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Додатак 1- Процјена буджетских трошкова
 
34KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Додатак 2- Форма за процјену извршавања задатака
 
256.75KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Додатак 3-Презентација методологије социјалног мапирања
 
2.12MB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Додатак Приручнику за фацилитаторе у мјесним заједницама
 
96.65KB
 
Позив за пријаву: Одабир организације цивилног друштва/консултантског субјекта за провођење социјалног мапирања и доношења одлука заснованих на доказима у Граду Зворнику и Граду Прњавору 
Додатак_Финансијска понуда
 
11.85KB
 
Директни позив за подношење приједлога пројеката партнерских ЈЛС у оквиру Пројекта "Јачање улоге МЗ у БиХ-фаза 2"
Документација за Директни позив за партнерске ЈЛС
 
1.01MB
 
Други позив Климатског инвестионог фонда
Други позив Климатског фонда
 
771.81KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Евалуација Хан Пијесак
 
282.11KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Евалуација_Србац
 
280.75KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Европска повеља о локалној самоуправи
 
376.5KB
 
Европски пројекти сарадње
Европски пројекти сарадње
 
1.14MB
 
Документи
ЕУ Стратегија проширења
 
964.14KB
 
Додјељене награде најбољима на Конкурсу "Живот је у локалној заједници"
Живот на селу_Мира Андрић
 
17.19KB
 
Инструкција и Закључак за јединице локалне самоуправе
Закључак о спровођењу мјера
 
810.58KB
 
Обавезујућа инструкција за општине и градове
Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазвану виросом корона
 
938.79KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Закључци Мрежа 29 09 2023
 
49.93KB
 
Одржан састанак Мреже координатора за рад са мјесним заједницама
Закључци са састанка
 
49.93KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Закон о локалној самоуправи са коментарима
 
488.31KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Закон о службеницима и намјештеницима са коментарима
 
451.51KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Записник Комисије
 
854.86KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Записник о примопредаји дужности
 
17.77KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Записника са форума-збора грађана
 
251.33KB
 
Позив за пријаву: Одабир организације цивилног друштва/консултантског субјекта за провођење социјалног мапирања и доношења одлука заснованих на доказима у Граду Зворнику и Граду Прњавору 
Зворник_Пројектни задатак
 
606.3KB
 
Документи
Извјештај ЕУ Комисије за Босну и Херцеговину-2022
 
1.36MB
 
Извјештај о политикама и праксама јавних набавки на локалном нивоу у БиХ
Извјештај о политикама и праксама јавних набавки на локалном нивоу у БиХ
 
3.1MB
 
Извјештаји Свјетске банке
Извјештаји Свјетске банке
 
142.5KB
 
Извјештаји Свјетске банке
Извјештаји Свјетске банке 2
 
1.08MB
 
Извјештаји Свјетске банке
Извјештаји Свјетске банке 3
 
919.52KB
 
Позив за доставу понуда
"Истраживање задовољства чланица"

Изјава о испуњености услова
 
15.1KB
 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА „Систем за рачуноводство, финансије и платни промет у Савезу општина и градова Републике Српске“
Изјава о испуњености услова из члана 45
 
14.82KB
 
Јавни позив за израду Модела
Изјава о некоруптивном понашању
 
14.98KB
 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА „Систем за рачуноводство, финансије и платни промет у Савезу општина и градова Републике Српске“
Изјава о некоруптивном понашању
 
14.98KB
 
Јавни позив за израду Водича кроз анализу кључних проблема управљања финансијама
Изјава о некоруптивном понашању
 
14.63KB
 
Позив за доставу понуда
"Истраживање задовољства чланица"

Изјава о некоруптивном понашању
 
16.28KB
 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА „Систем за рачуноводство, финансије и платни промет у Савезу општина и градова Републике Српске“
Изјава о цијени
 
13.98KB
 
Јавни позив за израду Модела
Изјава о цијени понуде
 
13.98KB
 
Јавни позив за израду Водича кроз анализу кључних проблема управљања финансијама
Изјава о цијени понуде
 
14.52KB
 
Позив за доставу понуда
"Истраживање задовољства чланица"

Изјава о цијени понуде
 
14.62KB
 
Инструкција и Закључак за јединице локалне самоуправе
Инструкција за једнице локалне самоуправе
 
159.17KB
 
Конкурс за најбољи медијски прилог_Живот је у локалној заједници
Инфо ЛЕТАК
 
383.36KB
 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD
Инфографика РеЛОаД
 
540.35KB
 
5. Позив за финансирање прекограничних пројеката за заштиту климе
Информације о 5.позиву за финансирање пројеката заштите климе
 
230.47KB
 
Позив за достављање приједлога : Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој
Информације о аплицирању
 
182.54KB
 
Јавни оглас (изабрани званичици) - Захтјев за понуду
Јавни оглас изабрани званичници-захтјев за понуду
 
353.69KB
 
Јавни оглас (практичари)- Захтјев за понуду
Јавни оглас практичари- Захтјев за понуду
 
353.18KB
 
Јавни позив за израду Модела
Јавни позив
 
358.71KB
 
Јавни позив 2022. године за финансирање запошљавања инвалидних лица кроз три компоненте
Јавни позив 2022 запошљавање
 
115KB
 
Јавни позив-Брзе мјере за опоравак
Јавни позив Брзе мјере за опоравак
 
326.06KB
 
Програм енергетске одрживости домаћинстава
Јавни позив за домаћинства
 
33.48KB
 
Јавни оглас за избор консултанта
Јавни позив за избор консултанта
 
537.25KB
 
Јавни позив за избор консултанта
Јавни позив за избор консултанта
 
353.71KB
 
Јавни позив за јединице локалне самоуправе у БиХ
Јавни позив за ЈЛС
 
153.07KB
 
Јавни позив за ангажовање консултанта за стратешко планирање
Јавни позив за консултанта_стратешко планирање
 
17.37KB
 
Јавни позив Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ
Јавни позив Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ лат
 
765.9KB
 
Јавни позив Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ
Јавни позив Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ ћир
 
796.94KB
 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА „Систем за рачуноводство, финансије и платни промет у Савезу општина и градова Републике Српске“
Јавни позив Програм за управљање финансијама
 
365.58KB
 
Јавни позив за избор консултанта за израду анализе "Нови модел(и) обрачуна и наплате чланарина за Савез"
Јавни позив_Анализа обрачуна чланарине
 
20.08KB
 
Јавни позив за израду Водича кроз анализу кључних проблема управљања финансијама
Јавни позив-Текст
 
361.06KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Календар одржавања е курсева
 
179.54KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Кодекс МЗ - нацрт
 
20.9KB
 
Програм енергетске одрживости домаћинстава
Купци_произвођачи
 
4.84MB
 
Додјељене награде најбољима на Конкурсу "Живот је у локалној заједници"
Кућа за Козарове_Ангелина Дујаковић
 
225.05KB
 
Одоборени пројекти општина и градова за суфинансирање и финансирање
Листа одобрених пројеката општина и градова
 
407.69KB
 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD
ЛОД Методологија за додјелу средстава организацијама цивилног друштва
 
2.28MB
 
Документи
Масовна процјена вриједности непокретности у РС (семинар, 16.фебруар 2022, Теслић)
 
3.72MB
 
Публикације_Пројекат_Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
МЗ Анализа правног оквира за пружање и фацилитацију услуга на локалном нивоу
 
4.9MB
 
Публикације_Пројекат_Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
МЗ Анализа правног оквира за пружање услуга из система социјалне заштите
 
5.59MB
 
Публикације_Пројекат_Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
МЗ Анализа правног оквира за статус правног лица
 
4.64MB
 
Публикације_Пројекат_Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
МЗ Ефикасно смањење ризика од катастрофа
 
4.59MB
 
Мобилност у књижевном превођењу
Мобилност у књижевном превођењу
 
912.14KB
 
Мобилност у музици
Мобилност у музици
 
911.96KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Модел Годишњег плана активности
 
29.86KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Модел Пословника Скупштине
 
426KB
 
Документи
МОДЕЛ Правилника о спорту
 
130.63KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Модел Статута Скупштине
 
389.5KB
 
Документи
Модели аката за попис имовине
 
298.8KB
 
Документи
Модели ФУК (семинар , 16.фебруар 2022, Теслић)
 
1.58MB
 
Јавни позив за подношење пријава за реализацију пројеката малог обима (пилот пројеката) из области енергетике, саобраћаја и климе
Најчешћа питања и одговори
 
296.38KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Насловна страна
 
493.7KB
 
Документи
Наставак подршке управљању јавним финансијама у БиХ (семинар 16.фебруар 2022, Теслић)
 
1.87MB
 
Јавна расправа-Нацрт Закона о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру
Нацрт Закона о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру
 
554.33KB
 
Јавне расправе о Нацрту закона о ловству
Нацрт закона о ловству
 
134.03KB
 
Нацрт Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2022-2028
Нацрт Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2022-2028
 
420.45KB
 
Обавезујућа инструкција за општине и градове
Обавезујућа инструкција за општине и градове
 
266.49KB
 
Јавни позив општинама и градовима Социјално мапирање
Образац за апликацију
 
498.23KB
 
Позив за достављање приједлога : Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој
Образац за пријаву
 
173.6KB
 
Јавни позив "Пројекат помоћи локалној управи"
Образац за пријаву
 
202.07KB
 
Јавни позив за јединице локалне самоуправе у БиХ
Образац за пријаву
 
216.14KB
 
Позив за пријаву_Пружање подршке јединицама локалне самоуправе за спровођење социјалног мапирања и имплементацију услуге Дневног центра
Образац за пријаву СОРИ 3
 
746.55KB
 
Јавни позив за избор тренера за спровођење обуке за Управаљање пројектним циклусом
Образац за пријаву тренера
 
349.73KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Образац Плакат Форума
 
76.62KB
 
Јавни позив за достављање понуда за израду стандардизованог модела за уређивање система ФУК
Одлука о јавној набавци услуга за СОГРС 01-50-02-21
 
291.38KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке-финансијска ревизија
Одлука о јавној набавци услуга-финансијска ревизија
 
269.95KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга
 
322.63KB
 
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга
 
321.33KB
 
Позив за доставу понуда
"Истраживање задовољства чланица"

Одлука о покретању поступка набавке
 
322.3KB
 
Прописи из области локалне самоуправе у РС
Одлука о примопредаји дужности
 
19.46KB
 
Документи
Одлука о систему координације ЕУ интеграција у БиХ
 
288.44KB
 
Уставни суд Републике Српске прогласио незаконитим и неуставним Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Одлука Уставног суда
 
2.31MB
 
Такмичење младих дизајнера
Отворени позив 2021
 
367.6KB
 
Позив за достављање приједлога : Израда Акционог плана за енергетски и климатски одржив развој
Писмо намјере
 
92.97KB
 
1. састанак Одбора за енергетску ефикасност и заштиту животне средине
Позив за 1.састанак Одбора за ЕЕ
 
333.69KB
 
Позив за доставу понуда
"Истраживање задовољства чланица"

Позив за достављање понуда
 
364.56KB
 
Позив за информативне сесије
Позив за информативне сесије СЕЦАП
 
451.54KB
 
Позив за информативне сесије
Позив за информативне сесије СЕЦАП
 
506.37KB
 
Јавна расправа-Нацрт Закона о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру
Позив за јавну расправу
 
755.03KB
 
Позив за пријаву: Одабир организације цивилног друштва/консултантског субјекта за провођење социјалног мапирања и доношења одлука заснованих на доказима у Граду Зворнику и Граду Прњавору 
Позив за пријаву ОЦД за социјално мапирање
 
566.46KB
 
Јавни позив "Пројекат помоћи локалној управи"
Позив за пријаву пројеката
 
227.25KB
 
Позив за пријаву_Пружање подршке јединицама локалне самоуправе за спровођење социјалног мапирања и имплементацију услуге Дневног центра
Позив за пријаву_СОРИ 3
 
747.87KB
 
Позив за подношење приједлога пројеката-Канадски Фонд за локалне инцијативе
Позив за приједлоге пројеката Канадског фонда за локалне инцијативе
 
305.53KB
 
Позив за пројекте-Подршка образовању и здравству
Позив за пројекте-Подршка образовању и здравству
 
104.53KB
 
Позив за Е-курс на тему Повјереника за мањине
Позив за учешће е курс Повјереник за мањине
 
325.16KB
 
Позив за учешће у Кластеру учења о друштвеним приступима
Позив за учешће у Кластеру учења о друштвеним приступима
 
188.43KB
 
Позив за учешће у Пројекту "Здраве заједнице у БиХ"
Позив за учешће у пројекту Здраве заједнице у БиХ
 
742.63KB
 
Награда за мултикултурална достигнућа 2021
Позив Мултикултурална достигнућа 2021
 
608.94KB
 
Документи
Појмовник Европске Уније
 
1.79MB
 
Документи
Порез на непокретности(семинар, 16.фебруар 2022. Теслић)
 
7.29MB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Пословник о раду МЗ-нацрт
 
37KB
 
Документи
Презентација " Продаја или давање у закуп земљишта инвеститорима"
 
329.87KB
 
Документи
Презентација "Модели продаје или давање у закуп непокретности"
 
2.21MB
 
Документи
Презентација Модела Правилника о спорту (семинар 16.фебруар 2022, Теслић)
 
1.39MB
 
Документи
Препоруке финансијске ревизије (сједница Предсједништва Савеза, 6.октобар 2021.)
 
68.31KB
 
Јавни позив за подношење пријава за реализацију пројеката малог обима (пилот пројеката) из области енергетике, саобраћаја и климе
Пријава на Јавни позив
 
132.37KB
 
Јавни позив-Брзе мјере за опоравак
Пријавни образац Брзе мјере
 
62.93KB
 
Позив за Е-курс на тему Повјереника за мањине
Пријавни образац е курс Повјереник за мањине
 
325.82KB
 
Позив за учешће на е-курсу "Социјално мапирање и доношење политика заснованих на доказима"
Пријавни образац Е курс Социјално мапирање
 
319.3KB
 
Позив за учешће у е-курсевима
Пријавни образац за учешће на е курсевима
 
329.78KB
 
Позив за учешће у Кластеру учења о друштвеним приступима
Пријавни образац Кластер учења
 
83KB
 
Други круг е-курсева НАЛАС Академије на тему Мобилних теренских тимова
Пријавни образац МОТ е-курс
 
38.7KB
 
Такмичење младих дизајнера
Пријавни образац Такмичење младих дизајнера
 
43.27KB
 
Школовање за руководиоце ФУК-а
Пријавница-ФУК
 
350.76KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Примјер Записника збора грађана МЗ
 
260.5KB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Примопредаја дужности
 
80.09KB
 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD
Приручник за невладине организације
 
2.67MB
 
Документи
Приручник за програмско буџетирање за ЈЛС у БиХ-МЕГ
 
5.25MB
 
Јачање улоге мјесних заједница у БиХ
Приручник за ТоТ за фацилитатора
 
517.72KB
 
Позив за пријаву: Одабир организације цивилног друштва/консултантског субјекта за провођење социјалног мапирања и доношења одлука заснованих на доказима у Граду Зворнику и Граду Прњавору 
Прњавор_Пројектни задатак
 
604.62KB
 
Јавни позив за израду Модела
Пројектни задатак
 
15.29KB
 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА „Систем за рачуноводство, финансије и платни промет у Савезу општина и градова Републике Српске“
Пројектни задатак
 
659.61KB
 
Позив за доставу понуда
"Истраживање задовољства чланица"

Пројектни задатак Испитивање задовољства чланица
 
26.6KB
 
Позив за експерте: Учешће у Фокус групи за анализу Модела "Заједнички оквир процјене (CAF) за једнице локалне самоуправе"
Пројектни задатак МЕГ пројекат
 
31.92KB
 
Јавни позив за избор НВО за социјално мапирање 
Пројектни задатак социјално мапирање
 
31.05KB
 
Јавни позив_Анализа "Наплата и расподјела средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара“
Пројектни задатак_Анализа_Заштита од пожара
 
48.77KB
 
Јавни позив за израду Водича кроз анализу кључних проблема управљања финансијама
Пројектни задатак_Водич за управаљање финансијама
 
17.34KB
 
Јавни позив за избор консултанта за израду анализе "Нови модел(и) обрачуна и наплате чланарина за Савез"
Пројектни задатак_Наплата чланарина
 
47.77KB
 
Јавни позив за ангажовање консултанта за стратешко планирање
Пројектни задатак_стратешко планирање
 
51.76KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 
Пројектни задатак-Опис послова
 
336.63KB
 
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга
Пројектни задатак-Студија изводљивости
 
80.95KB
 
Одлука о приступању поступку јавне набавке-финансијска ревизија
Пројектни задатак-финансијска ревизија
 
285.51KB
 
Јавни позив за достављање понуда за израду стандардизованог модела за уређивање система ФУК
Пројектни задатк Стандардни модели ФУК
 
321.92KB
 
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-ReLOaD
Промо Памфлет РеЛОаД 2
 
3.33MB
 
Web семинар о приступима за побољшане услуге на локалном нивоу
Промотивни памфлет
 
1.34MB
 
Позив за подношење апликације за учешће у пројектној компоненти "Промовисање регионалне размјене о имплементацији планова одрживе урбане мобилности у земљама Западног Балкана"
ПроСУМП Апликација
 
94.46KB
 
Јавна расправа на тему Нацрта закона о обновљивим изворима енергије
Распоред јавних расправа за Нацрт закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Јавна расправа на тему Нацрта закона о обновљивим изворима енергије
Распоред јавних расправа за Нацрт закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Јавна расправа на тему Нацрта закона о обновљивим изворима енергије
Распоред јавних расправа за Нацрт закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Јавна расправа на тему Нацрта закона о обновљивим изворима енергије
Распоред јавних расправа за Нацрт закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Документи
Ревизија учиника у јединицама локалне самоуправе (сједница Предсједништва Савеза, 6.октобар 2021)
 
2.07MB
 
Ревизија учинка "Пронаталитетне мјере у ЈЛС"
Ревизија учинка Пронаталитетне мјере
 
2.36MB
 
Регионална конференција за медије Европске седмице мобилности (онлајн) 15. септембар 2022
Регионална конференција за медије Европске седмице мобилности (онлајн) 15. септембар 2022
 
2.4MB
 
Документи
Рјечник ЕУ интеграције
 
443.97KB
 
Други позив за подршку дуалном образовању
РЦФ Водич
 
7.78MB
 
Седми позив за достављање приједлога грант апликација за инвестиционе пројекте
Седми позив за достављање приједлога грант апликација за инвестиционе пројекте
 
759.28KB
 
Документи
Систем обједињене наплате СОН град Градишка
 
4.22MB
 
Позив за достављање пројектних приједлога "Изазов декарбонизације за МСП"
Смјеренице Изазов декарбонизације за МСП
 
1.03MB
 
Јавни позив за учешће у програму изградње и оснаживања дигиталних центара у БиХ
Смјернице - дигитални центри
 
360.14KB
 
25.Позив за техничку помоћ WBIF,нови формат грант апликације
Смјернице 25.позив за техничку помоћ
 
2.96MB
 
6. Инвестициони позив за WBIF, нови формат грант апликације
Смјернице 6.инвестициони позив
 
2.49MB
 
Четврти позив за достављање пројектних приједлога који се финансира из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА).
Смјернице за апликанте
 
1.15MB
 
Јавни позив_Ангажовање и учешће грађана
Смјернице за апликанте
 
1.42MB
 
Програм подршке Европске банке за обнову и развој
Смјернице за апликанте
 
584.15KB
 
Друг позив за индивидуалну мобилност умјетника и културних радника
Смјернице за апликанте
 
399.14KB
 
Пети позив Фонда за Западни Балкан
Смјернице за апликанте 5.Позив Фонда за Западни Балкан
 
245.06KB
 
Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу
Смјернице за апликанте за примарну пољо производњу
 
349.86KB
 
Позив за подношење приједлога пројеката_Подршка образовању и здравству
Смјернице за апликанте_Подршка образовању и здравству
 
105.28KB
 
Јавни позив_Програм подршке развоју дигиталних иновационих чворишта на Западном Балкану
Смјернице за апликанте_Подршка развоју дигиталних иновационих чворишта
 
602.4KB
 
Први позив из ИПА програма прекограничне сарадње Interreg Cro-BiH-MNE 2021-2027 
Смјернице за апликанте_Први позив ИПА програм
 
630.92KB
 
Подршка мрежама организација цивилног друштва
Смјернице за апликанте-пројекат подршка мрежама организација цивилног друштва
 
146.69KB
 
Јавни позив "Подршка активностима невладиних организација у борби против трговине људима"
Смјернице за јавни позив
 
168.66KB
 
Јавни позив за подршку МСП у сектору производње
Смјернице за МСП
 
1.59MB
 
Поновљен ПОЗИВ за учешће јединица локалне самоуправе у пројекту "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ-друга фаза"
Смјернице за одабир ЈЛС пројекат Мјесне заједнице
 
602KB
 
Продужење јавног позива за учешће у пројекту "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини"(2.фаза)
Смјернице за одабир партнерских ЈЛС пројекат Јачање улоге МЗ у БиХ
 
589.5KB
 
Подршка старт уп компанијама у пољопривредно-прехрамбеном сектору
Смјернице за подносиоце пријава
 
72.1KB
 
Позив за организације цивилног друштва
Смјернице за пријаву на позив
 
965.67KB
 
Бесповратна средства за мјере подршке за унапређење и развој руралне/локалне тржишне инфраструктуре
Смјернице за руралну тржишну инфраструктуру
 
256.76KB
 
Подршка унапређењу и развоју руралне /локалне тржишне инфраструктуре
Смјернице за руралну тржишну инфраструктуру
 
475.2KB
 
Јапанска награда за најиноватнивнији развојни програм за 2021.годину
Смјернице Јапанска награда за најиновативније развојне пројекте у 2021.
 
1.99MB
 
Позив за подношење приједлога за заштиту и промоцију права дјетета
Смјернице права дјеце
 
1.08MB
 
Ставарање повољнијег окружења за цивилно друштво
Смјернице Стварање повољног окружења
 
1.06MB
 
Награда_Европска престоница иновација
Смјернице_Европске иновације
 
801.68KB
 
Јавни позив_Увођење иновација и ИКТ у пољопривредно-прехрамбени сектор
Смјернице_Јавни позив_Иновације
 
160.42KB
 
Позив за Know-how програм размјене
Смјернице_Позив за програм размјене
 
486.04KB
 
Позив Словачке развојне агенције
Смјернице_Позив Словачке развојне агенције
 
101.4KB
 
Први Позив_Програм прекограничне сарадње_Босна и Херцеговина_Црна Гора
Смјернице_Програм БиХ ЦГ
 
131.96KB
 
Јавни позив за подношење пријава за додјелу бесповратних средстава за организација цивилног друштва
Смјренице за подносиоце пријава
 
163.64KB
 
Јавни позив-Подршка инвестицијама у преређивачке капацитете
Смјренице за подносиоце пријава
 
216.35KB
 
Документи
Стандардизовани модели ФУК-а за јединице локалне самоуправе
 
836.73KB
 
Стратегија развоја малих и средњих предузећа за период 2021-2017
Стратегија развоја малих и средњих предузећа за период 2021-2017
 
1.22MB
 
Позив-Суфинансирање јавних набавки конзорцијума за иновације
Суфинанриање јавних набавки конзорцијума за иновације
 
810.49KB
 
Јавни позив за избор тренера за спровођење обуке за Управаљање пројектним циклусом
Текст Јавног позива за избор тенера
 
18.33KB
 
Јавни позив_Анализа "Наплата и расподјела средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара“
Текст Јавног позива_Анализа_Заштита од пожара
 
20.17KB
 
7. Инцијатива добављача
Темплате профил добављача
 
105.32KB
 
Позив за учешће у Пројекту "Здраве заједнице у БиХ"
Упитник за ЈЛС
 
96.52KB
 
Јавни позив општинама и градовима Социјално мапирање
Финални позив
 
499.77KB
 
Локалне самоуправе под финансијским притиском-рјешења у свјетлу кризе изазване COVID-19
Финансије финални документ
 
84.99KB
 
Локалне самоуправе под финансијским притиском-рјешења у свјетлу кризе изазване COVID-19
Финансије финални документ енгл
 
520.38KB
 
Документи
Финансијско управљање и контрола (семинар 16. фебруар 2022, Теслић)
 
1.93MB
 
Е-курс на тему Форум за социјални дијалог
Форум за социјални дијалог БРОШУРА
 
217.91KB
 
Додјељене награде најбољима на Конкурсу "Живот је у локалној заједници"
Чаробан поглед са Волујка_Милош Васиљевић
 
12.84KB
 
Документи
Ширење обухвата обвезника пореза на непокретности (семинар, 16.фебруар 2022, Теслић)
 
2.05MB