Poziv za apliciranje
 
408.84KB
 
6. Poziv Challenge Fund
Challenge Fund
 
2.52MB
 
EU Konferencija, Teslić, Hotel Kardial
Dnevni red EU Konferencija_Teslić, 8 jun
 
301.38KB
 
Model Etičkog kodeksa skupštine grada/opštine u Republici Srpskoj
Eticki Kodeks
 
54.16KB
 
EU4Business Recovery za izvozno-orijentisani sektor
EU4Business Recovery za izvozno-orijentisani sektor
 
8.12MB
 
ICLD Program ženskog političkog liderstva
ICLD program ženskog politčkog liderstva
 
1.11MB
 
Poziv Intercultural achievement award
Intercultural award
 
223.65KB
 
Dokumenti
IPA 3
 
726.42KB
 
Javni poziv za izbor Resursne osobe za Klaster učenja_Dnevni centri i Mobilni terenski timovi
Javni poziv za RO Klaster učenja
 
20.13KB
 
Seminar na temu norme ISO 37001:2016
Norma ISO 37001:2016
 
1018.8KB
 
Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime
Pitanja i odgovori
 
121.03KB
 
Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime
Pitanja i odgovori
 
21.3KB
 
EU Konferencija, Teslić, Hotel Kardial
Poziv za EU Konferenciju , Teslić, 8 jun
 
327.47KB
 
Javni poziv za izbor Resursne osobe za Klaster učenja_Dnevni centri i Mobilni terenski timovi
Projektni zadatak_Klaster učenja
 
729.75KB
 
Dokumenti
TAIEX aplikacija-Uputstvo
 
580.58KB
 
Konferencija WeThink Beyond Ideas-Toward Impact
Agenda Konferencije We Think
 
238.05KB
 
Akademija za komunikaciju za mlade
Akademija za komunikaciju za mlade
 
208.63KB
 
Jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u Bosni i Hercegovini
Analiza provedenih mjera u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za vrijeme krize izazvane COVID - 19
 
307.24KB
 
Javni poziv za izbor NVO za socijalno mapiranje 
Aneks -Prijedlog budžeta
 
13.21KB
 
Bilten projekta "Smart City Forum"
Bilten projekta Smart City
 
2.13MB
 
Poziv za E-kurs na temu Povjerenika za manjine
Broušura o pravima manjina
 
390.69KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Dnevni centri
 
315.79KB
 
Poziv za učešće na e-kursu "Socijalno mapiranje i donošenje politika zasnovanih na dokazima"
Brošura E kurs Socijalno mapiranje
 
263.59KB
 
Poziv za učešće na e kurs "Forum za socijalni dijalog"
Brošura E kurs Forum za socijalni dijalog
 
217.84KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Inkluzivno upravljanje rizikom od katastrofa
 
330.75KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Mobilni terenski timovi
 
261.75KB
 
Drugi krug e-kurseva NALAS Akademije na temu Mobilnih terenskih timova
Brošura MOT e-kurs
 
261.75KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Podizanje svijesti o ljudskim pravima
 
337KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Forum za socijalni dijalog
 
217.91KB
 
Evropska nagrada za javni sektor
Vodič za apliciranje Evropska nagrada
 
306.11KB
 
Vodič za finansijske instrumente EU 2021_2027
Vodič za finansijske instrumente EU 2021_2027
 
3.21MB
 
Dokumenti
Vodič za finansijske instrumente EU 2021_2027
 
3.21MB
 
Dokumenti
Vodič kroz analizu ključnih problema upravljanja finansijama na lokalnom nivou
 
2.16MB
 
Vodič za sprečavanje i borbu protiv seksizma na lokalnom nivou
Vodič Savjeta Evrope za borbu protiv seksizma na lokalnom nivou
 
1.26MB
 
Zavod za statistiku Republike Srpske objavio publikaciju "Gradovi i opštine Republike Srpske 2023"
Gradovi i opštine RS 2023
 
897.89KB
 
Zavod za statistiku Republike Srpske objavio publikaciju "Gradovi i opštine Republike Srpske 2023"
Gradovi i opštine RS 2023
 
8.36MB
 
79_sjednica Predsjedništva Saveza
Dnevni red 79_sjednica Predsjedništva
 
349.49KB
 
Veb seminar na temu "Upravljanje različitostima"
Dnevni red veb seminara
 
1.72MB
 
Obuka na temu Kapitalnih infrastrukturnih investicionih projekata
Dnevni red RCDN Trebinje
 
433.46KB
 
Iskustva funkcionisanja mjesnih zajednica u Republici Srbiji
Dnevni red sastanka
 
110.08KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Dodatak 1- Procjena budžetskih troškova
 
34KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Dodatak 2- Forma za procjenu izvršavanja zadataka
 
256.75KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Dodatak 3-Prezentacija metodologije socijalnog mapiranja
 
2.12MB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Dodatak Priručniku za facilitatore u mjesnim zajednicama
 
96.65KB
 
Poziv za prijavu: Odabir organizacije civilnog društva/konsultantskog subjekta za provođenje socijalnog mapiranja i donošenja odluka zasnovanih na dokazima u Gradu Zvorniku i Gradu Prnjavoru 
Dodatak_Finansijska ponuda
 
11.85KB
 
Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih JLS u okviru Projekta "Jačanje uloge MZ u BiH-faza 2"
Dokumentacija za Direktni poziv za partnerske JLS
 
1.01MB
 
Drugi poziv Klimatskog investionog fonda
Drugi poziv Klimatskog fonda
 
771.81KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Evaluacija Han Pijesak
 
282.11KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Evaluacija_Srbac
 
280.75KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
 
376.5KB
 
Evropski projekti saradnje
Evropski projekti saradnje
 
1.14MB
 
Dokumenti
EU Strategija proširenja
 
964.14KB
 
Dodjeljene nagrade najboljima na Konkursu "Život je u lokalnoj zajednici"
Život na selu_Mira Andrić
 
17.19KB
 
Instrukcija i Zaključak za jedinice lokalne samouprave
Zaključak o sprovođenju mjera
 
810.58KB
 
Obavezujuća instrukcija za opštine i gradove
Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvanu virosom korona
 
938.79KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Zaključci Mreža 29 09 2023
 
49.93KB
 
Panel diskusija na temu „Usklađenosti finansiranja lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi“.
Zaključci sa Panel diskusije Savjeta Evrope
 
188.69KB
 
Održan sastanak Mreže koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama
Zaključci sa sastanka
 
49.93KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Zakon o lokalnoj samoupravi sa komentarima
 
488.31KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Zakon o službenicima i namještenicima sa komentarima
 
451.51KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Zapisnik Komisije
 
854.86KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Zapisnik o primopredaji dužnosti
 
17.77KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Zapisnika sa foruma-zbora građana
 
251.33KB
 
Poziv za prijavu: Odabir organizacije civilnog društva/konsultantskog subjekta za provođenje socijalnog mapiranja i donošenja odluka zasnovanih na dokazima u Gradu Zvorniku i Gradu Prnjavoru 
Zvornik_Projektni zadatak
 
606.3KB
 
Dokumenti
Izvještaj EU Komisije za Bosnu i Hercegovinu-2022
 
1.36MB
 
Izvještaj o politikama i praksama javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH
Izvještaj o politikama i praksama javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH
 
3.1MB
 
Panel diskusija na temu „Usklađenosti finansiranja lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi“.
Izvještaj o usklađenosti finansiranja lokalne samouprave sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi_engl
 
420.11KB
 
Panel diskusija na temu „Usklađenosti finansiranja lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi“.
Izvještaj o usklađenosti finansiranja lokalne samouprave sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi_srpski
 
458.44KB
 
Izvještaji Svjetske banke
Izvještaji Svjetske banke
 
142.5KB
 
Izvještaji Svjetske banke
Izvještaji Svjetske banke 2
 
1.08MB
 
Izvještaji Svjetske banke
Izvještaji Svjetske banke 3
 
919.52KB
 
Poziv za dostavu ponuda
"Istraživanje zadovoljstva članica"

Izjava o ispunjenosti uslova
 
15.1KB
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA „Sistem za računovodstvo, finansije i platni promet u Savezu opština i gradova Republike Srpske“
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45
 
14.82KB
 
Javni poziv za izradu Modela
Izjava o nekoruptivnom ponašanju
 
14.98KB
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA „Sistem za računovodstvo, finansije i platni promet u Savezu opština i gradova Republike Srpske“
Izjava o nekoruptivnom ponašanju
 
14.98KB
 
Javni poziv za izradu Vodiča kroz analizu ključnih problema upravljanja finansijama
Izjava o nekoruptivnom ponašanju
 
14.63KB
 
Poziv za dostavu ponuda
"Istraživanje zadovoljstva članica"

Izjava o nekoruptivnom ponašanju
 
16.28KB
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA „Sistem za računovodstvo, finansije i platni promet u Savezu opština i gradova Republike Srpske“
Izjava o cijeni
 
13.98KB
 
Javni poziv za izradu Modela
Izjava o cijeni ponude
 
13.98KB
 
Javni poziv za izradu Vodiča kroz analizu ključnih problema upravljanja finansijama
Izjava o cijeni ponude
 
14.52KB
 
Poziv za dostavu ponuda
"Istraživanje zadovoljstva članica"

Izjava o cijeni ponude
 
14.62KB
 
Instrukcija i Zaključak za jedinice lokalne samouprave
Instrukcija za jednice lokalne samouprave
 
159.17KB
 
Konkurs za najbolji medijski prilog_Život je u lokalnoj zajednici
Info LETAK
 
383.36KB
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-ReLOaD
Infografika ReLOaD
 
540.35KB
 
5. Poziv za finansiranje prekograničnih projekata za zaštitu klime
Informacije o 5.pozivu za finansiranje projekata zaštite klime
 
230.47KB
 
Poziv za dostavljanje prijedloga : Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj
Informacije o apliciranju
 
182.54KB
 
Javni oglas (izabrani zvaničici) - Zahtjev za ponudu
Javni oglas izabrani zvaničnici-zahtjev za ponudu
 
353.69KB
 
Javni oglas (praktičari)- Zahtjev za ponudu
Javni oglas praktičari- Zahtjev za ponudu
 
353.18KB
 
Javni poziv za izradu Modela
Javni poziv
 
358.71KB
 
Javni poziv 2022. godine za finansiranje zapošljavanja invalidnih lica kroz tri komponente
Javni poziv 2022 zapošljavanje
 
115KB
 
Javni poziv-Brze mjere za oporavak
Javni poziv Brze mjere za oporavak
 
326.06KB
 
Program energetske održivosti domaćinstava
Javni poziv za domaćinstva
 
33.48KB
 
Javni oglas za izbor konsultanta
Javni poziv za izbor konsultanta
 
537.25KB
 
Javni poziv za izbor konsultanta
Javni poziv za izbor konsultanta
 
353.71KB
 
Javni poziv za jedinice lokalne samouprave u BiH
Javni poziv za JLS
 
153.07KB
 
Javni poziv za angažovanje konsultanta za strateško planiranje
Javni poziv za konsultanta_strateško planiranje
 
17.37KB
 
Javni poziv Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH
Javni poziv Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH lat
 
765.9KB
 
Javni poziv Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH
Javni poziv Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH ćir
 
796.94KB
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA „Sistem za računovodstvo, finansije i platni promet u Savezu opština i gradova Republike Srpske“
Javni poziv Program za upravljanje finansijama
 
365.58KB
 
Javni poziv za izbor konsultanta za izradu analize "Novi model(i) obračuna i naplate članarina za Savez"
Javni poziv_Analiza obračuna članarine
 
20.08KB
 
Javni poziv za izradu Vodiča kroz analizu ključnih problema upravljanja finansijama
Javni poziv-Tekst
 
361.06KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Kalendar održavanja e kurseva
 
179.54KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Kodeks MZ - nacrt
 
20.9KB
 
Program energetske održivosti domaćinstava
Kupci_proizvođači
 
4.84MB
 
Dodjeljene nagrade najboljima na Konkursu "Život je u lokalnoj zajednici"
Kuća za Kozarove_Angelina Dujaković
 
225.05KB
 
Odoboreni projekti opština i gradova za sufinansiranje i finansiranje
Lista odobrenih projekata opština i gradova
 
407.69KB
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-ReLOaD
LOD Metodologija za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva
 
2.28MB
 
Dokumenti
Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti u RS (seminar, 16.februar 2022, Teslić)
 
3.72MB
 
Publikacije_Projekat_Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
MZ Analiza pravnog okvira za pružanje i facilitaciju usluga na lokalnom nivou
 
4.9MB
 
Publikacije_Projekat_Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
MZ Analiza pravnog okvira za pružanje usluga iz sistema socijalne zaštite
 
5.59MB
 
Publikacije_Projekat_Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
MZ Analiza pravnog okvira za status pravnog lica
 
4.64MB
 
Publikacije_Projekat_Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
MZ Efikasno smanjenje rizika od katastrofa
 
4.59MB
 
Mobilnost u književnom prevođenju
Mobilnost u književnom prevođenju
 
912.14KB
 
Mobilnost u muzici
Mobilnost u muzici
 
911.96KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Model Godišnjeg plana aktivnosti
 
29.86KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Model Poslovnika Skupštine
 
426KB
 
Dokumenti
MODEL Pravilnika o sportu
 
130.63KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Model Statuta Skupštine
 
389.5KB
 
Dokumenti
Modeli akata za popis imovine
 
298.8KB
 
Dokumenti
Modeli FUK (seminar , 16.februar 2022, Teslić)
 
1.58MB
 
Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime
Najčešća pitanja i odgovori
 
296.38KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Naslovna strana
 
493.7KB
 
Dokumenti
Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u BiH (seminar 16.februar 2022, Teslić)
 
1.87MB
 
Javna rasprava-Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o premjeru i katastru
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o premjeru i katastru
 
554.33KB
 
Javne rasprave o Nacrtu zakona o lovstvu
Nacrt zakona o lovstvu
 
134.03KB
 
Nacrt Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028
Nacrt Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2022-2028
 
420.45KB
 
Obavezujuća instrukcija za opštine i gradove
Obavezujuća instrukcija za opštine i gradove
 
266.49KB
 
Javni poziv opštinama i gradovima Socijalno mapiranje
Obrazac za aplikaciju
 
498.23KB
 
Poziv za dostavljanje prijedloga : Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj
Obrazac za prijavu
 
173.6KB
 
Javni poziv "Projekat pomoći lokalnoj upravi"
Obrazac za prijavu
 
202.07KB
 
Javni poziv za jedinice lokalne samouprave u BiH
Obrazac za prijavu
 
216.14KB
 
Poziv za prijavu_Pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje socijalnog mapiranja i implementaciju usluge Dnevnog centra
Obrazac za prijavu SORI 3
 
746.55KB
 
Javni poziv za izbor trenera za sprovođenje obuke za Upravaljanje projektnim ciklusom
Obrazac za prijavu trenera
 
349.73KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Obrazac Plakat Foruma
 
76.62KB
 
Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu standardizovanog modela za uređivanje sistema FUK
Odluka o javnoj nabavci usluga za SOGRS 01-50-02-21
 
291.38KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke-finansijska revizija
Odluka o javnoj nabavci usluga-finansijska revizija
 
269.95KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga
 
322.63KB
 
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga
 
321.33KB
 
Poziv za dostavu ponuda
"Istraživanje zadovoljstva članica"

Odluka o pokretanju postupka nabavke
 
322.3KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Odluka o primopredaji dužnosti
 
19.46KB
 
Dokumenti
Odluka o sistemu koordinacije EU integracija u BiH
 
288.44KB
 
Ustavni sud Republike Srpske proglasio nezakonitim i neustavnim Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave
Odluka Ustavnog suda
 
2.31MB
 
Takmičenje mladih dizajnera
Otvoreni poziv 2021
 
367.6KB
 
Poziv za dostavljanje prijedloga : Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj
Pismo namjere
 
92.97KB
 
1. sastanak Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine
Poziv za 1.sastanak Odbora za EE
 
333.69KB
 
Poziv za dostavu ponuda
"Istraživanje zadovoljstva članica"

Poziv za dostavljanje ponuda
 
364.56KB
 
Poziv za informativne sesije
Poziv za informativne sesije SECAP
 
451.54KB
 
Poziv za informativne sesije
Poziv za informativne sesije SECAP
 
506.37KB
 
Javna rasprava-Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o premjeru i katastru
Poziv za javnu raspravu
 
755.03KB
 
Poziv za prijavu: Odabir organizacije civilnog društva/konsultantskog subjekta za provođenje socijalnog mapiranja i donošenja odluka zasnovanih na dokazima u Gradu Zvorniku i Gradu Prnjavoru 
Poziv za prijavu OCD za socijalno mapiranje
 
566.46KB
 
Javni poziv "Projekat pomoći lokalnoj upravi"
Poziv za prijavu projekata
 
227.25KB
 
Poziv za prijavu_Pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje socijalnog mapiranja i implementaciju usluge Dnevnog centra
Poziv za prijavu_SORI 3
 
747.87KB
 
Poziv za podnošenje prijedloga projekata-Kanadski Fond za lokalne incijative
Poziv za prijedloge projekata Kanadskog fonda za lokalne incijative
 
305.53KB
 
Poziv za projekte-Podrška obrazovanju i zdravstvu
Poziv za projekte-Podrška obrazovanju i zdravstvu
 
104.53KB
 
Poziv za E-kurs na temu Povjerenika za manjine
Poziv za učešće e kurs Povjerenik za manjine
 
325.16KB
 
Poziv za učešće u Klasteru učenja o društvenim pristupima
Poziv za učešće u Klasteru učenja o društvenim pristupima
 
188.43KB
 
Poziv za učešće u Projektu "Zdrave zajednice u BiH"
Poziv za učešće u projektu Zdrave zajednice u BiH
 
742.63KB
 
Nagrada za multikulturalna dostignuća 2021
Poziv Multikulturalna dostignuća 2021
 
608.94KB
 
Dokumenti
Pojmovnik Evropske Unije
 
1.79MB
 
Dokumenti
Porez na nepokretnosti(seminar, 16.februar 2022. Teslić)
 
7.29MB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Poslovnik o radu MZ-nacrt
 
37KB
 
Dokumenti
Prezentacija " Prodaja ili davanje u zakup zemljišta investitorima"
 
329.87KB
 
Dokumenti
Prezentacija "Modeli prodaje ili davanje u zakup nepokretnosti"
 
2.21MB
 
Dokumenti
Prezentacija Modela Pravilnika o sportu (seminar 16.februar 2022, Teslić)
 
1.39MB
 
Dokumenti
Preporuke finansijske revizije (sjednica Predsjedništva Saveza, 6.oktobar 2021.)
 
68.31KB
 
Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime
Prijava na Javni poziv
 
132.37KB
 
Javni poziv-Brze mjere za oporavak
Prijavni obrazac Brze mjere
 
62.93KB
 
Poziv za E-kurs na temu Povjerenika za manjine
Prijavni obrazac e kurs Povjerenik za manjine
 
325.82KB
 
Poziv za učešće na e-kursu "Socijalno mapiranje i donošenje politika zasnovanih na dokazima"
Prijavni obrazac E kurs Socijalno mapiranje
 
319.3KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Prijavni obrazac za učešće na e kursevima
 
329.78KB
 
Poziv za učešće u Klasteru učenja o društvenim pristupima
Prijavni obrazac Klaster učenja
 
83KB
 
Drugi krug e-kurseva NALAS Akademije na temu Mobilnih terenskih timova
Prijavni obrazac MOT e-kurs
 
38.7KB
 
Takmičenje mladih dizajnera
Prijavni obrazac Takmičenje mladih dizajnera
 
43.27KB
 
Školovanje za rukovodioce FUK-a
Prijavnica-FUK
 
350.76KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Primjer Zapisnika zbora građana MZ
 
260.5KB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Primopredaja dužnosti
 
80.09KB
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-ReLOaD
Priručnik za nevladine organizacije
 
2.67MB
 
Dokumenti
Priručnik za programsko budžetiranje za JLS u BiH-MEG
 
5.25MB
 
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Priručnik za ToT za facilitatora
 
517.72KB
 
Poziv za prijavu: Odabir organizacije civilnog društva/konsultantskog subjekta za provođenje socijalnog mapiranja i donošenja odluka zasnovanih na dokazima u Gradu Zvorniku i Gradu Prnjavoru 
Prnjavor_Projektni zadatak
 
604.62KB
 
Javni poziv za izradu Modela
Projektni zadatak
 
15.29KB
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA „Sistem za računovodstvo, finansije i platni promet u Savezu opština i gradova Republike Srpske“
Projektni zadatak
 
659.61KB
 
Poziv za dostavu ponuda
"Istraživanje zadovoljstva članica"

Projektni zadatak Ispitivanje zadovoljstva članica
 
26.6KB
 
Poziv za eksperte: Učešće u Fokus grupi za analizu Modela "Zajednički okvir procjene (CAF) za jednice lokalne samouprave"
Projektni zadatak MEG projekat
 
31.92KB
 
Javni poziv za izbor NVO za socijalno mapiranje 
Projektni zadatak socijalno mapiranje
 
31.05KB
 
Javni poziv_Analiza "Naplata i raspodjela sredstava za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara“
Projektni zadatak_Analiza_Zaštita od požara
 
48.77KB
 
Javni poziv za izradu Vodiča kroz analizu ključnih problema upravljanja finansijama
Projektni zadatak_Vodič za upravaljanje finansijama
 
17.34KB
 
Javni poziv za izbor konsultanta za izradu analize "Novi model(i) obračuna i naplate članarina za Savez"
Projektni zadatak_Naplata članarina
 
47.77KB
 
Javni poziv za izbor konsultanta u sprovođenju Mape puta SOGRS za socijalnu inkluziju
Projektni zadatak_Socijalna inkluzija_SORI 3
 
16.57KB
 
Javni poziv za angažovanje konsultanta za strateško planiranje
Projektni zadatak_strateško planiranje
 
51.76KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Projektni zadatak-Opis poslova
 
336.63KB
 
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga
Projektni zadatak-Studija izvodljivosti
 
80.95KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke-finansijska revizija
Projektni zadatak-finansijska revizija
 
285.51KB
 
Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu standardizovanog modela za uređivanje sistema FUK
Projektni zadatk Standardni modeli FUK
 
321.92KB
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-ReLOaD
Promo Pamflet ReLOaD 2
 
3.33MB
 
Web seminar o pristupima za poboljšane usluge na lokalnom nivou
Promotivni pamflet
 
1.34MB
 
Poziv za podnošenje aplikacije za učešće u projektnoj komponenti "Promovisanje regionalne razmjene o implementaciji planova održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana"
ProSUMP Aplikacija
 
94.46KB
 
Javna rasprava na temu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije
Raspored javnih rasprava za Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
 
994.23KB
 
Javna rasprava na temu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije
Raspored javnih rasprava za Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
 
994.23KB
 
Javna rasprava na temu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije
Raspored javnih rasprava za Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
 
994.23KB
 
Javna rasprava na temu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije
Raspored javnih rasprava za Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
 
994.23KB
 
Dokumenti
Revizija učinika u jedinicama lokalne samouprave (sjednica Predsjedništva Saveza, 6.oktobar 2021)
 
2.07MB
 
Revizija učinka "Pronatalitetne mjere u JLS"
Revizija učinka Pronatalitetne mjere
 
2.36MB
 
Regionalna konferencija za medije Evropske sedmice mobilnosti (onlajn) 15. septembar 2022
Regionalna konferencija za medije Evropske sedmice mobilnosti (onlajn) 15. septembar 2022
 
2.4MB
 
Dokumenti
Rječnik EU integracije
 
443.97KB
 
Drugi poziv za podršku dualnom obrazovanju
RCF Vodič
 
7.78MB
 
Sedmi poziv za dostavljanje prijedloga grant aplikacija za investicione projekte
Sedmi poziv za dostavljanje prijedloga grant aplikacija za investicione projekte
 
759.28KB
 
Dokumenti
Sistem objedinjene naplate SON grad Gradiška
 
4.22MB
 
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga "Izazov dekarbonizacije za MSP"
Smjerenice Izazov dekarbonizacije za MSP
 
1.03MB
 
Javni poziv za učešće u programu izgradnje i osnaživanja digitalnih centara u BiH
Smjernice - digitalni centri
 
360.14KB
 
25.Poziv za tehničku pomoć WBIF,novi format grant aplikacije
Smjernice 25.poziv za tehničku pomoć
 
2.96MB
 
6. Investicioni poziv za WBIF, novi format grant aplikacije
Smjernice 6.investicioni poziv
 
2.49MB
 
Četvrti poziv za dostavljanje projektnih prijedloga koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Smjernice za aplikante
 
1.15MB
 
Javni poziv_Angažovanje i učešće građana
Smjernice za aplikante
 
1.42MB
 
Program podrške Evropske banke za obnovu i razvoj
Smjernice za aplikante
 
584.15KB
 
Drug poziv za individualnu mobilnost umjetnika i kulturnih radnika
Smjernice za aplikante
 
399.14KB
 
Peti poziv Fonda za Zapadni Balkan
Smjernice za aplikante 5.Poziv Fonda za Zapadni Balkan
 
245.06KB
 
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
Smjernice za aplikante za primarnu poljo proizvodnju
 
349.86KB
 
Poziv za podnošenje prijedloga projekata_Podrška obrazovanju i zdravstvu
Smjernice za aplikante_Podrška obrazovanju i zdravstvu
 
105.28KB
 
Javni poziv_Program podrške razvoju digitalnih inovacionih čvorišta na Zapadnom Balkanu
Smjernice za aplikante_Podrška razvoju digitalnih inovacionih čvorišta
 
602.4KB
 
Prvi poziv iz IPA programa prekogranične saradnje Interreg Cro-BiH-MNE 2021-2027 
Smjernice za aplikante_Prvi poziv IPA program
 
630.92KB
 
Podrška mrežama organizacija civilnog društva
Smjernice za aplikante-projekat podrška mrežama organizacija civilnog društva
 
146.69KB
 
Javni poziv "Podrška aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima"
Smjernice za javni poziv
 
168.66KB
 
Javni poziv za podršku MSP u sektoru proizvodnje
Smjernice za MSP
 
1.59MB
 
Ponovljen POZIV za učešće jedinica lokalne samouprave u projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH-druga faza"
Smjernice za odabir JLS projekat Mjesne zajednice
 
602KB
 
Produženje javnog poziva za učešće u projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini"(2.faza)
Smjernice za odabir partnerskih JLS projekat Jačanje uloge MZ u BiH
 
589.5KB
 
Podrška start up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
Smjernice za podnosioce prijava
 
72.1KB
 
Poziv za organizacije civilnog društva
Smjernice za prijavu na poziv
 
965.67KB
 
Bespovratna sredstva za mjere podrške za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture
Smjernice za ruralnu tržišnu infrastrukturu
 
256.76KB
 
Podrška unapređenju i razvoju ruralne /lokalne tržišne infrastrukture
Smjernice za ruralnu tržišnu infrastrukturu
 
475.2KB
 
Japanska nagrada za najinovatnivniji razvojni program za 2021.godinu
Smjernice Japanska nagrada za najinovativnije razvojne projekte u 2021.
 
1.99MB
 
Poziv za podnošenje prijedloga za zaštitu i promociju prava djeteta
Smjernice prava djece
 
1.08MB
 
Stavaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo
Smjernice Stvaranje povoljnog okruženja
 
1.06MB
 
Nagrada_Evropska prestonica inovacija
Smjernice_Evropske inovacije
 
801.68KB
 
Javni poziv_Uvođenje inovacija i IKT u poljoprivredno-prehrambeni sektor
Smjernice_Javni poziv_Inovacije
 
160.42KB
 
Poziv za Know-how program razmjene
Smjernice_Poziv za program razmjene
 
486.04KB
 
Poziv Slovačke razvojne agencije
Smjernice_Poziv Slovačke razvojne agencije
 
101.4KB
 
Prvi Poziv_Program prekogranične saradnje_Bosna i Hercegovina_Crna Gora
Smjernice_Program BiH CG
 
131.96KB
 
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za organizacija civilnog društva
Smjrenice za podnosioce prijava
 
163.64KB
 
Javni poziv-Podrška investicijama u preređivačke kapacitete
Smjrenice za podnosioce prijava
 
216.35KB
 
Dokumenti
Standardizovani modeli FUK-a za jedinice lokalne samouprave
 
836.73KB
 
Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2021-2017
Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2021-2017
 
1.22MB
 
Poziv-Sufinansiranje javnih nabavki konzorcijuma za inovacije
Sufinanrianje javnih nabavki konzorcijuma za inovacije
 
810.49KB
 
Javni poziv za izbor trenera za sprovođenje obuke za Upravaljanje projektnim ciklusom
Tekst Javnog poziva za izbor tenera
 
18.33KB
 
Javni poziv_Analiza "Naplata i raspodjela sredstava za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara“
Tekst Javnog poziva_Analiza_Zaštita od požara
 
20.17KB
 
7. Incijativa dobavljača
Template profil dobavljača
 
105.32KB
 
Poziv za učešće u Projektu "Zdrave zajednice u BiH"
Upitnik za JLS
 
96.52KB
 
Javni poziv opštinama i gradovima Socijalno mapiranje
Finalni poziv
 
499.77KB
 
Lokalne samouprave pod finansijskim pritiskom-rješenja u svjetlu krize izazvane COVID-19
Finansije finalni dokument
 
84.99KB
 
Lokalne samouprave pod finansijskim pritiskom-rješenja u svjetlu krize izazvane COVID-19
Finansije finalni dokument engl
 
520.38KB
 
Dokumenti
Finansijsko upravljanje i kontrola (seminar 16. februar 2022, Teslić)
 
1.93MB
 
E-kurs na temu Forum za socijalni dijalog
Forum za socijalni dijalog BROŠURA
 
217.91KB
 
Dodjeljene nagrade najboljima na Konkursu "Život je u lokalnoj zajednici"
Čaroban pogled sa Volujka_Miloš Vasiljević
 
12.84KB
 
Dokumenti
Širenje obuhvata obveznika poreza na nepokretnosti (seminar, 16.februar 2022, Teslić)
 
2.05MB