6. Poziv Challenge Fund
Challenge Fund
 
2.52MB
 
EU4Business Recovery za izvozno-orijentisani sektor
EU4Business Recovery za izvozno-orijentisani sektor
 
8.12MB
 
Konferencija WeThink Beyond Ideas-Toward Impact
Agenda Konferencije We Think
 
238.05KB
 
Jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u Bosni i Hercegovini
Analiza provedenih mjera u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za vrijeme krize izazvane COVID - 19
 
307.24KB
 
Bilten projekta "Smart City Forum"
Bilten projekta Smart City
 
2.13MB
 
Poziv za E-kurs na temu Povjerenika za manjine
Broušura o pravima manjina
 
390.69KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Dnevni centri
 
315.79KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Inkluzivno upravljanje rizikom od katastrofa
 
330.75KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Mobilni terenski timovi
 
361.37KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Podizanje svijesti o ljudskim pravima
 
337KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Brošura Forum za socijalni dijalog
 
322.71KB
 
Evropska nagrada za javni sektor
Vodič za apliciranje Evropska nagrada
 
306.11KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Dodatak 1- Procjena budžetskih troškova
 
34KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Dodatak 2- Forma za procjenu izvršavanja zadataka
 
256.75KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Dodatak 3-Prezentacija metodologije socijalnog mapiranja
 
2.12MB
 
Drugi poziv Klimatskog investionog fonda
Drugi poziv Klimatskog fonda
 
771.81KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
 
376.5KB
 
Evropski projekti saradnje
Evropski projekti saradnje
 
1.14MB
 
Instrukcija i Zaključak za jedinice lokalne samouprave
Zaključak o sprovođenju mjera
 
810.58KB
 
Obavezujuća instrukcija za opštine i gradove
Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvanu virosom korona
 
938.79KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Zakon o lokalnoj samoupravi sa komentarima
 
488.31KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Zakon o službenicima i namještenicima sa komentarima
 
451.51KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Zapisnik o primopredaji dužnosti
 
17.77KB
 
Izvještaji Svjetske banke
Izvještaji Svjetske banke
 
142.5KB
 
Izvještaji Svjetske banke
Izvještaji Svjetske banke 2
 
1.08MB
 
Izvještaji Svjetske banke
Izvještaji Svjetske banke 3
 
919.52KB
 
Instrukcija i Zaključak za jedinice lokalne samouprave
Instrukcija za jednice lokalne samouprave
 
159.17KB
 
5. Poziv za finansiranje prekograničnih projekata za zaštitu klime
Informacije o 5.pozivu za finansiranje projekata zaštite klime
 
230.47KB
 
Poziv za dostavljanje prijedloga : Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj
Informacije o apliciranju
 
182.54KB
 
Javni poziv-Brze mjere za oporavak
Javni poziv Brze mjere za oporavak
 
326.06KB
 
Javni poziv Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH
Javni poziv Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH lat
 
765.9KB
 
Javni poziv Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH
Javni poziv Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH ćir
 
796.94KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Kalendar održavanja e kurseva
 
179.54KB
 
Publikacije_Projekat_Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
MZ Analiza pravnog okvira za pružanje i facilitaciju usluga na lokalnom nivou
 
4.9MB
 
Publikacije_Projekat_Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
MZ Analiza pravnog okvira za pružanje usluga iz sistema socijalne zaštite
 
5.59MB
 
Publikacije_Projekat_Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
MZ Analiza pravnog okvira za status pravnog lica
 
4.64MB
 
Publikacije_Projekat_Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
MZ Efikasno smanjenje rizika od katastrofa
 
4.59MB
 
Mobilnost u književnom prevođenju
Mobilnost u književnom prevođenju
 
912.14KB
 
Mobilnost u muzici
Mobilnost u muzici
 
911.96KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Model Poslovnika Skupštine
 
426KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Model Statuta Skupštine
 
389.5KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Naslovna strana
 
493.7KB
 
Obavezujuća instrukcija za opštine i gradove
Obavezujuća instrukcija za opštine i gradove
 
266.49KB
 
Javni poziv opštinama i gradovima Socijalno mapiranje
Obrazac za aplikaciju
 
498.23KB
 
Poziv za dostavljanje prijedloga : Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj
Obrazac za prijavu
 
173.6KB
 
Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu standardizovanog modela za uređivanje sistema FUK
Odluka o javnoj nabavci usluga za SOGRS 01-50-02-21
 
291.38KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke-finansijska revizija
Odluka o javnoj nabavci usluga-finansijska revizija
 
269.95KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga
 
322.63KB
 
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga
 
321.33KB
 
Propisi iz oblasti lokalne samouprave u RS
Odluka o primopredaji dužnosti
 
19.46KB
 
Takmičenje mladih dizajnera
Otvoreni poziv 2021
 
367.6KB
 
Poziv za dostavljanje prijedloga : Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj
Pismo namjere
 
92.97KB
 
Poziv za podnošenje prijedloga projekata-Kanadski Fond za lokalne incijative
Poziv za prijedloge projekata Kanadskog fonda za lokalne incijative
 
305.53KB
 
Poziv za projekte-Podrška obrazovanju i zdravstvu
Poziv za projekte-Podrška obrazovanju i zdravstvu
 
104.53KB
 
Poziv za E-kurs na temu Povjerenika za manjine
Poziv za učešće e kurs Povjerenik za manjine
 
325.16KB
 
Poziv za učešće u Klasteru učenja o društvenim pristupima
Poziv za učešće u Klasteru učenja o društvenim pristupima
 
188.43KB
 
Nagrada za multikulturalna dostignuća 2021
Poziv Multikulturalna dostignuća 2021
 
608.94KB
 
Javni poziv-Brze mjere za oporavak
Prijavni obrazac Brze mjere
 
62.93KB
 
Poziv za E-kurs na temu Povjerenika za manjine
Prijavni obrazac e kurs Povjerenik za manjine
 
325.82KB
 
Poziv za učešće u e-kursevima
Prijavni obrazac za učešće na e kursevima
 
329.78KB
 
Poziv za učešće u Klasteru učenja o društvenim pristupima
Prijavni obrazac Klaster učenja
 
83KB
 
Takmičenje mladih dizajnera
Prijavni obrazac Takmičenje mladih dizajnera
 
43.27KB
 
Školovanje za rukovodioce FUK-a
Prijavnica-FUK
 
350.76KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke usluga 
Projektni zadatak-Opis poslova
 
336.63KB
 
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga
Projektni zadatak-Studija izvodljivosti
 
80.95KB
 
Odluka o pristupanju postupku javne nabavke-finansijska revizija
Projektni zadatak-finansijska revizija
 
285.51KB
 
Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu standardizovanog modela za uređivanje sistema FUK
Projektni zadatk Standardni modeli FUK
 
321.92KB
 
Web seminar o pristupima za poboljšane usluge na lokalnom nivou
Promotivni pamflet
 
1.34MB
 
Javna rasprava na temu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije
Raspored javnih rasprava za Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
 
994.23KB
 
Javna rasprava na temu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije
Raspored javnih rasprava za Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
 
994.23KB
 
Javna rasprava na temu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije
Raspored javnih rasprava za Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
 
994.23KB
 
Javna rasprava na temu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije
Raspored javnih rasprava za Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
 
994.23KB
 
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga "Izazov dekarbonizacije za MSP"
Smjerenice Izazov dekarbonizacije za MSP
 
1.03MB
 
Javni poziv za učešće u programu izgradnje i osnaživanja digitalnih centara u BiH
Smjernice - digitalni centri
 
360.14KB
 
25.Poziv za tehničku pomoć WBIF,novi format grant aplikacije
Smjernice 25.poziv za tehničku pomoć
 
2.96MB
 
6. Investicioni poziv za WBIF, novi format grant aplikacije
Smjernice 6.investicioni poziv
 
2.49MB
 
Bespovratna sredstva za mjere podrške za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture
Smjernice za ruralnu tržišnu infrastrukturu
 
256.76KB
 
Japanska nagrada za najinovatnivniji razvojni program za 2021.godinu
Smjernice Japanska nagrada za najinovativnije razvojne projekte u 2021.
 
1.99MB
 
Poziv za podnošenje prijedloga za zaštitu i promociju prava djeteta
Smjernice prava djece
 
1.08MB
 
Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2021-2017
Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2021-2017
 
1.22MB
 
Poziv-Sufinansiranje javnih nabavki konzorcijuma za inovacije
Sufinanrianje javnih nabavki konzorcijuma za inovacije
 
810.49KB
 
7. Incijativa dobavljača
Template profil dobavljača
 
105.32KB
 
Javni poziv opštinama i gradovima Socijalno mapiranje
Finalni poziv
 
499.77KB
 
Lokalne samouprave pod finansijskim pritiskom-rješenja u svjetlu krize izazvane COVID-19
Finansije finalni dokument
 
84.99KB
 
Lokalne samouprave pod finansijskim pritiskom-rješenja u svjetlu krize izazvane COVID-19
Finansije finalni dokument engl
 
520.38KB